DD100 Sales Performance Assessment™ er et dialogbaseret værktøj, der giver salgsorganisationer indsigt i deres forbedringspotentiale og indsatsområder.
Værktøjet hjælper virksomheder, der ønsker at anskue udvikling og uddannelse af salgsorganisationen med base i forretningens reelle behov og potentiale.

Gennem en struktureret og målrettet proces får jeres virksomhed kortlagt det reelle potentiale i jeres salgsforretning og får samtidig et kvalificeret forslag til, hvordan I indløser potentialet.
 
Salgsorganisationer der anvender værktøjet opnår værdifuld indsigt i og kan arbejde målrettet med de områder, der skaber størst fremdrift i resultatopnåelsen... hurtigst!

Sales Performance Indicator

Hvor godt er jeres salgsmaskine kørende? Hvor stor en del af jeres potentiale realiseres i den aktuelle situation og hvor kan I opnå størst effekt på indsatser?
 
Klik på speedometeret for at gå til Sales Performance Indicator og få svar... 
 
 
 

Bliv Partner

Som Partner opnår du igennem certificering muligheden for at tilbyde og gennemføre DD100 Sales Performance Assessment™ hos dine kunder.
 
Fra kunder der anvender værktøjet og processen til målrettet udvikling af salgsorganisationen ved vi at...