Grenaa Cykle Club
 
 
Grenaa Cykle Club består af 4 afdelinger, der tilsammen rummer 200 medlemmer.
Cykleklubbens fire afdelinger er: Børn og unge, motion/ landevej, licens samt MTB.
 
I Grenaa Cykle Club cykler man bl.a. fordi, det er sjov motion, en social aktivitet og fordi det er en udfordrende og krævende sportsgren.
 
Jens Sørensen er formand for GCC. Jens kan træffes på mail: jens@nisbus.dk eller på telefon 60180336.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyheder
 
Opdateret medlemsliste
Se under fanen GCC - medlemssiden.
 
Bestyrelsesmødereferat
Bestyrelsen afholdte møde d. 15. marts 2017. Referat kan nu ses under fanen GCC - medlemssiden.
 
MTB-udvalgsmødereferat fra d. 14. marts 2017 kan nu ses under fanen GCC - medlemssiden. 
 
Ændrede træningstider for licens-landevej og motion-landevej
 
Nyt fra formanden klik her

Hjælpere til Licensløb 2017
Grenaa Cykle Club er vært for licensløb lørdag d. 29/4.
For at kunne gennemføre et så stort arrangement, er det nødvendigt med opbakning fra klubbens medlemmer.
Der er behov for mange hjælpere primært til trafikregulering. Vi forventer at have brug for hjælp i tidsrummet 8.00 - ca.15.00.

Vi vil gerne allerede nu, bede alle medlemmer om at tilmelde sig som hjælper hurtigst muligt.
Tilmelding til Nicolaj Aagaard på mail: naagaard@stofanet.dk eller sms på 29646776.
Vi håber mange vil bakke op om arrangementet, som kan promovere den sport vi alle holder af.

Med venlig hilsen
Licensudvalget
 
Husk at betale dit kontingent for 2017
Du skal selv sørge for at indbetale dit kontingent til klubben senest 1. marts 2017.

Betalingen skal indbetales til Sparekassen Kronjylland: Reg. nr. 9376 konto nr. 3075600231

Voksne skal betale 325,- kr.
Familierabat: 1. barn skal betale 325,- kr., 2. barn 162,50 kr. og efterfølgende børn er gratis.
I GCC er man barn, når man ved kontingentbetalingen endnu ikke er fyldt 16 år.
Passive medlemmer 100,-kr. Passive ægtepar 125,-kr
Husk tydelig angivelse af, at du indbetaler kontingent og hvem du indbetaler for.

Udmeldelse:
Hvis du ikke længere ønsker at være medlem af GCC, vil jeg meget gerne have, at du lige giver mig besked på en mail eller SMS, så jeg kan holde medlemsregistret ajour og ikke hele tiden skal rykke dig for manglende kontingentbetaling..
Du behøver ikke at begrunde, hvorfor du evt. ønsker at udmelde dig.

Venlig hilsen
Peter Hilmer
Mobil: 20325922
Mail: Hilmer.grenaa@gmail.com
 
Ny formand i GCC 
Jens Sørensen blev, ved generalforsamlingen torsdag d. 9. februar 2017, valgt til formand for Grenaa Cykleclub. Jens afløste Ole Poulsen, som efter 5 år som formand for GCC havde besluttet at give stafetten videre. 
 
 
Referat fra generalforsamlingen, og formandsberetningen 2017
Referat fra generalforsamlingen 2017 og formandsberetningen er nu tilgængelig. Klik her.
 
Sponsorstøtte til GCC
Mange af klubbens medlemmer er via deres OK-benzinkort med til at støtte Grenaa Cykle Club, hver gang de tanker brændstof.
Hvis du også ønsker at støtte GCC med et OK-benzinkort kan du læse mere her: OK-benzinkort (klik).
 
Indmeldelse i GCC
 
MTB-løbskalender
Find en oversigt over de mange forskellige MTB-løb, der afholdes i løbet af 2017 på nedenstående link:
 
 

Vigtige datoer

 
 
Marts 2017
 
Hver mandag Kl. 17.30- ca.18.30
Mtb opstart for nye, og gamle, medlemmer som ønsker at starte stille og roligt op. Alle er velkomne.
 
Lørdag d. 11. marts. kl. 10.00
Landevejstræning starter.
 
Mandag d. 27. mars kl 17.30
Sæsonstart for alle MTB børn.
Vi mødes ved klublokalet på Stadion all'e (bag ved idrætscentret)
Kom gerne 5-10 min før 😃
 
 
April 2017
 
Onsdag d. 19. April
MTB Webikecup jylland
Tilmelding og nærmere info herunder.
 
Lørdag d. 22. april.
Træningstur for mtb-børn.
Nærmere info kommer senere.
 
Lørdag d. 29. april.
Landevejs licensløb.
 
 
Maj 2017
 
Lørdag d. 6. Maj
MTB Forårsturen omkring Rønde ved Thomas Møller.
Nærmere info kommer senere.
 
Juni 2017
 
Lørdag d. 10. juni. 
Juniløbet. Et løb for børn og unge mtb-ryttere.
Nærmere info senere.
 
 
August 2017
 
Fredag d. 11. august.
Grenå MTB gadeløb.
 
 
September 2017
 
Fre-lør-søndag d. 15-17. September.
Træningsweekend i Slettestrand for børn og unge mtb'ere.
Nærmere info senere.
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grenaa Cykle Club