Green Salon / Who we are

Who we are

Grøn Salon startede i 2006 i København og har siden bredt sig til hele Danmark, Norge, Sverige, Island og Færøerne. Der er godt 60 Grønne Saloner i Skandinavien.
Disse saloner er forpligtet til som minimum at leve op til Grøn Salons obligatoriske krav, men i realiteten er salonerne så engagerede, at de også opfylder de fleste af de frivillige krav og selv finder på endnu flere miljøtiltag.

Grøn Salons mål er at alle skadelige stoffer i frisørfaget skal udfases. Vi har udpeget en række stoffer, som er ekstremt allergifremkaldende, hormonforstyrrende eller kræftfremkaldende, som derfor aldrig må forefindes i en Grøn Salon, hverken i produkter til brug eller videresalg og heller ikke i make-up.

Grøn Salon kan ikke udfase alle skadelige stoffer i kosmetik på een gang, for så ville vores forbudt-stof-liste blive frygteligt lang, og skulle alle skadelige stoffer omfattes ville alle stoffer, selv vand, ikke kunne bruges i en Grøn Salon. Vi har i stedet valgt at koncentrere os om nogle få stoffer og kun de værste.
Derfor accepterer vi f.eks. parfume i Grøn Salon, men anbefaler samtidig at de Grønne Saloner har mindst en serie uden parfume.

Grøn Salon styres af en gruppe bestående af frisørernes fagforening i Norge, vores sekretariat og en repræsentant for Grøn Salon i Sverige.

Grøn Salon finansieres udelukkende af det gebyr, som salonerne betaler for den årlige kontrool. Grøn Salon er absolut non-profit, så vi har rent ud sagt ikke midler til glittede foldere og store reklamefremstød.
Green Salon  | Tlf.: +45 2630 0648