Tip en ven

Drømmer du om at køre gokart?

Her på hjemmesiden finder du information om klubben.
Børnenes Gokart Klub tilbyder gokart for drenge og piger i alderen 6-18 år.
 
Vi kører hver søndag, den 1ste søndag i måneden kører vi Grand Prix.
 
Børnenes Gokart Klub er medlem af DASU

Informationer

Siden er opdateret :
d. 11-05-2015
 
Få synligt logo på hjemmesiden
 
 
Hjemmesiden sponseres af Terranavtica ved Bente & Jean-Luc
 
Find alle oplysninger om priser, køretider mv.:
Find det under Information
 
 
Kære medlemmer,

Der indkaldes hermed til generalforsamlingen for regnskabsåret 2014, til:
Torsdag den 26. marts 2015, kl. 19.00 til ca. kl. 21.00, hos GoKarting.dk ApS, Søndre Ringvej 35D, 2605 Brøndby
 
1. Valg af referent & stemmetællere

2. Valg af dirigent

3. Formandens beretning

4. Regnskabsaflæggelse

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

7. Valg af Revisor og revisor suppleant

8. Evt.

Indkaldelsen, inkl. dagsorden, vil også blive offentliggjort hos GoKarting.dk samt på foreningens hjemmeside.

Møde og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfalden kontingent.

Medlemmer der er 15 år og derunder repræsenteres af forældre eller værge med én stemme. Et medlem der er forhindret i fremmøde kan stemme ved fuldmagt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Indkommende forslag offentliggøres hos GoKarting.dk og offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 1 uge før generalforsamlingen.

Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.

På generalforsamlingen i 2015 er følgende bestyrelsesmedlemmer på valg:

-      Khanh, Peter og Lars, samt revisoren Bente.

-      Suppleanten, Marianne genopstiller ikke.

-      Bestyrelsesmedlem, Ove, siden 2013, ønsker at trække sig fra posten.

Bestyrelsen ser frem til et stort fremmødt, hvor vi kigger tilbage i 2014 med mange spændende resultater og begivenheder, og ser fremad i 2015 med mange spændende muligheder, som bestyrelsen vil drøfte med medlemmerne.
 

 
Hvis du vil vide mere om vores klub så mød op til træning en søndag eller skriv til os her på siden under Bestyrelsen
  
Vigtigt omkring ændring email adresse man skal huske selv at gå ind og afmelde sin gamle under tilmeld/afmeld nyhedsbrev for så at tilmelde sig igen men med den nye email. Hvis ikke man gør dette for man ikke nyhedsbrev. 
 
Info ang. træning og andre vigtige ting bliver sendt ud via nyhedsbrev
tilmeld dig nyhedsberv under Information
 
 
 
 

Alt det praktiske....

 

 

 

BGK er en af de få indendørs gokart klubber der er medlem af DASU

 

Når du møder til træning og Grand Prix, er der nogle praktiske og sikkerhedsmæssige ting, som du skal huske.

Træning - Tidspunkter

Vi træner hver søndag som følger:

Junior:
Mødetid hold 1 + 2: kl. 9.05

Briefing hold 1 + 2: kl. 9.15

Hold 1 træning: kl. 9.30 – 10.00 - Hold 2 træning: kl. 10.05 – 10.35

Puslinge:
Mødetid hold 1 + 2: kl. 10.35

Briefing hold 1 + 2: kl. 10.50

Hold 1 træning: kl. 11.05 – 11.35 - Hold 2 træning: kl. 11.45 – 12.15

Mødetid hold 3 + 4: kl. 12.15

Briefing hold 3 + 4: kl. 12.30

Hold 3 træning: kl. 12.45 – 13.15 - Hold 4 træning: kl. 13.30 – 14.00

For begge klasser gælder at der opdeles i hold: briefing, 30 minutters kørsel og debriefing.

Ankomst
Når du møder til træning, henvender du dig i baren og fremviser dit medlemskort, hvorefter du bliver krydset af som ankommet.

Briefing
Efter ankomst er der fælles briefing ved træner eller assistent trænere i briefingsrummet. Det er kun børnene der deltager i briefingen. Forældre kan, efter særlig aftale med træner, deltage i briefingen.

 

Grand Prix
I forbindelse med vores Grand Prix afholdelse, vil mødetiden være som følgende:

Juniorer: SENEST kl. 09.00

Puslinge: SENEST kl. 11.30

Ankommer man efter disse tidspunkter, har man ikke mulighed for at deltage.

Sikkerhed og regler under kørsel Alle der kører gokart under BGK SKAL bære hjelm, ribbensbeskytter, handsker og nakkekrave.

Ulykkesforsikring: Det er vigtigt at man er dækket ind via sin egen forsikring da centret ikke dækker, en vigtig ting for ens ulykkesforsikring er, at den dækker farlig sport, da gokart ligger i denne gruppe hos de fleste selskaber.

Under kørslen skal alle henstillinger fra træneren overholdes. Træneren har altid det sidste ord og bestemmer suverænt på banen. Kontakt mellem gokarts accepteres ikke.Anvendelse af trådløst kommunikationsudstyr, til og fra de enkelte kørere på banen under fælles træning hos BGK, er ikke tilladt. Hvis dette overtrædes, bliver man straks bortvist fra banen.

Deltagere i Grand Prix er betalende medlemmer af BGK og som er tilmeldt og betaler for træning på månedlig basis til GoKarting.

 
Find alle oplysninger om priser, køretider mv.:
Find det her: Klik....
 
 
Vigtigt omkring ændring email adresse man skal huske selv at gå ind og afmelde sin gamle under tilmeld/afmeld nyhedsbrev for så at tilmelde sig igen men med den nye email. Hvis ikke man gør dette for man ikke nyhedsbrev. 
 
 
Info ang. træning og andre vigtige ting bliver sendt ud via nyhedsbrev
tilmeld dig via dette link klik her 
 
  
  
 
 
 
 
 

Seneste nyt

BGK er også på Facebook. Søg BGK og husk at "like"

 

Husk, vi kører Grand prix, den første søndag i måneden, undtaget Januar og Juli.

 

Træningstider søndag d. 24. Maj

(Kørere som vi ved køre udendørs i øjeblikket, fremgår ikke af listen )

Junior:
Mødetid hold 1 + 2 kl. 09:20
Briefing kl. 9.25
Hold 1 træner kl. 9.35 – 10.05
Hold 2 træner kl. 10.10 – 10.40
 
Hold 1 + 2

Emil Holdorff
Emil Sørensen
Viktor Hansen
Mikkel Albeck-Madsen
Mohammed A. E. Chabab
Tobias Ternstrøm
Benjamin Jørgensen
Kaya Kristensen
Marcus Pedersen
Matti Arnecke
Emilie Dybæk

Tobias Bering Marx

Rasmus Marx

Otto Bredmose

Rasmus Jønsson
Simon Dose

Jay olsson

Kasper Klint

Mathias Granslev

Anton Wagner Thomsen
Oskar Waszkiewicz
Julius Rezai
Lucas Lyng
Christian Hansen
Elias Jensen

Carl Emil Bager

Gustav Krogh

Jonatan Jordan Specht

Sebastian Skjølstrup

Lucas Helmer

Nicklas Ditlevsen
 
 

Puslinge:
Mødetid hold 1 + 2 kl. 10:40
Briefing hold 1 + 2 kl. 10:50
Hold 1 træner kl. 11.00 – 11.30
Hold 2 træner kl. 11.35 – 12.05

Mødetid hold 3 kl. 12:00
Briefing hold 3 kl. 12.10
Hold 3 træner kl. 12.20 – 12.50
 
Hold 1+2

Karl Yus-Birkbæk
Emil Tanggaard
Konstantin Alkhovik
Anton Gullich
Lucas Munk-madsen
Nicklas Nielsen
Conrad Tox Leveau
Nicki Sørensen
Victor Sparholt
Mikkel Weinkouff

Linus Petersen

Oliver larsen
Oscar Elkjær

Deniz Sertdemir
Casper Schultz Hansen

Magnus Rohlff

Steven Kim Klee

Luca Aru Blegvad

August Therbo

Tatiana Tybrind

Alexander Tybrind

 

Hold 3+4

Manal Abou El Chabab
Clara Selck
Anton Selck
Samuel Frykmann

Oliver Kamper

Philip Krogh

Daniel Ditlevsen

Markus Nielsen

Albert Emil Behrens

Daniel Tuvø Jensen

Christian Dannemand  Jørgensen

Alexander Holmgaard

Mark Lykke Janssen

Philip Jespersen

Søren Damm

 

Er dit navn mod forventning ikke listen, kan GoKarting.dk kontaktes på 31 144 155 eller mail@gokarting.dk, så retter vi op på det.

Børnenes Gokart Klub