Info omkring FC FRI

Udendørs sæsonen er slut og der er holdt afslutning på alle hold. Vi kan se tilbage på ½ år i samarbejdet, og som altid, når to parter skal finde hinanden, er og har der været nogle kanter, som skal slibes af. MEN selvom samarbejdet startede ud temligt hurtigt – uden planlægning og struktur, så er vi faktisk af den overbevisning, at det er gået godt. Vi synes selv, at vi har formået at finde de bedste ting, fra hver klub og smide ind i samarbejdet.

Vi er kommet så langt i samarbejdet, at vi nu har fået defineret en ny struktur og ansvarsområder i samarbejdet. Nogle ting er tidligere gjort dobbelt eller ikke gjort, og vi håber, at vi med disse arbejdsfordelinger kan sikre en god informationsstrøm og rettidig information. Mere information kan findes her: http://www.bricksite.com/nrfelding/fcfri

For at to små landsbyklubber skal få dette til at lykkedes skal hver klub strække sig en smule og give afkald på nogle af de holdninger, som der tidligere har været – for at kunne fremme fælles interessen – nemlig fodbold til vores børn og unge mennesker.

Det er vigtigt for os – bestyrelserne bag samarbejdet – at alle bidrager og at vi kan have en åben dialog. Vi har ikke lavet dette samarbejde for at vi skal være en talentklub, vi har udelukkende lavet samarbejdet med henblik på at kunne tilbyde vores børn at spille fodbold i lokalområdet og finde den samme glæde ved fodbolden, som vi har, og skabe gode venskaber. Når man spiller fodbold i en landsby klub er og skal der være plads til alle, der har lyst til at spille fodbold, og det er vigtigt.

Vi skal ud over den tankegang, som hedder, at vi er fra Idom/Råsted eller fra Nr. Felding – så når vi ser på dette samarbejder må vi IKKE tænke udelukkende i EGNE interesser, men også i børnenes interesser, nemlig at kunne spille fodbold med kammeraterne i lokalområdet – vi er FC FRI - en klub. Vi har desværre set, at nogle af spillerne kun møder op til træning, når denne foregår på ”egen” bane – og dette skal vi ud over. Vi har også som trænere været nødt til at slippe tankegangen med kun at være tilknyttet en klub og se ind i de realiteter, som nu engang skaber rammen om vores klub. Vi er én klub med to træningssteder, og derfor deltager man selvfølgelig til træning begge steder, om man er spiller eller træner. Og vi har i denne sammenhæng stor brug for jer, som forældre, til at gå i spidsen og opfordre børnene til at skulle til fodbold, selvom det denne dag foregår på stadion i nabobyen. Vi ved, at det kræver lidt mere kørsel, men med koordinering mellem forældrene kan det sagtens lykkedes at få lavet en holdbar samkørselsordning.

En af de ting, som vi arbejder meget på, er at sikre nye ens FC FRI spillerdragter til samtlige hold. Pt. er status at holdene i U7 mix, U8 drenge og U10 drenge har været så heldig at få en sponsor og dermed nye spillerdragter. Men håbet er, at vi gradvist får flere og flere hold med nye spillerdragter og vi sigter ambitiøst og håber, at endnu flere kan løbe på græsset til foråret i orange farver.

Det er lykkedes for os, at sikre indendørs til næsten samtlige hold. Desværre har det ikke været muligt at få det til at gå op med U16-17 drenge, men ellers er haltid-kabalen gået op, og information omkring træningstider for de enkelte hold er vedhæftet i denne rundsendelse. Derudover er vi sikre på, at trænerne for de enkelte hold nok skal sørge for at få kommunikationen ud til forældre inden sæsonen går i gang.

Tak for det første halve år – vi ser frem til de næste.

Mvh. Bestyrelserne bag samarbejdet.
www.nrfelding.dk | CVR: 50539113 | Harald Damtofts vej 63, Nr. Felding - Danmark | Tlf.: 20973202 | perpinge@gmail.com