Klubbens forventninger til forældre

• Respektere det frivillige arbejde, som trænere/holdledere lægger i at         arbejde med holdet.

• Respektere at det i sidste ende er trænere/holdledere, der træffer beslutningerne omkring holdet.

• Respektere modspillere og deres forældre/pårørende, dommere m.v. i forbindelse med kamp.

• Respektere jeres egne børns grænser. Pres dem ikke unødigt. Tag (begyndende) skader alvorligt. Og sommetider har børnene bare ikke lyst til at spille fodbold.
o Dog har børnene en særlig forpligtelse, når de er udtaget til og har meldt sig klar til kamp, fordi de i tilfælde af afbud eller hvis de møder umotiveret op ødelægger det for resten af holdet.
o Vær positiv når du overværer træning og kamp.
o I tilfælde af eventuelle væsentlige disciplinære problemer med børn er det et krav, at forældre er til stede under hele træningen eller kamp, så træneren og forældrene i fællesskab kan få rettet problemet.

• Hjælpe så meget til som overhovedet muligt i både stort og småt, og også gerne på eget initiativ – det kan være at tage dommergerningen, køre spillere til kamp, bage kage, tage lette forsyninger med, hjælpe til under træning, samle bolde og toppe el.lign.

• I både med- og modgang og såvel under kamp som træning bidrage til at motivere og opmuntre alle spillere – ikke kun jeres egne børn. Kampråb er tilladt, det at heppe ligeså, men ikke direkte ”negative” udsagn (vi opfordrer altså til fairplay).

• Sørge for at jeres børn til enhver tid og tilpasset vejrliget har et rigtig/fornuftigt udstyr til træning og kamp, herunder bl.a. benskinner, drikkedunk med vand og evt. anden forplejning, kamptøj m.v.

• Sørge for, at jeres børn møder så energiske og oplagte som muligt til træning eller kamp på de aftalte tidspunkter.

• I så god tid som muligt svare tilbage på henvendelser fra trænere/holdledere.

• I tilfælde af afbud til kamp meddele træneren dette i så god tid som muligt – og hvis mindre end 24 timer inden kamp gøre dette via mobil/sms – og sikre sig, at træneren har modtaget beskeden.

• Husk, at resultaterne ikke er det vigtigste.

• Sørger for rettidigt indbetaling af kontingent. Er kontingentet ikke betalt rettidig, kan klubben udelukke spilleren fra træning og kamp indtil kvittering kan fremvises.

Når alt ovenstående er sagt hilser bestyrelsen og trænere naturligvis konstruktiv kritik, gode idéer m.v. velkomne. Den gode involvering starter dog med at møde til træning og kamp og her gå i dialog med bestyrelsen og trænere og også deltage aktivt i klubbens aktiviteter.
www.nrfelding.dk | CVR: 50539113 | Harald Damtofts vej 63, Nr. Felding - Danmark | Tlf.: 20973202 | perpinge@gmail.com