9 Gode Typer™ / 6 Den loyale skeptiker

Type 6

Den loyale skeptiker

Mennesker med base i type 6 søger balance - de jager kronisk "hullerne i osten" i deres søgen efter tryghed og sikkerhed. I deres flugt fra den ubevidste angst, agerer de enten fobisk eller modfobisk - enten lader de sig styre af angsten eller også udfordrer de den.
 
Verdensmestre i analyse, procedure- og kvalitetssikring. Skal du være sikker på at der ikke er elementer som er overset, så søg hjælp hos type 6.
 
Type 6´s motto er "på den ene side - og på den anden".
I sproget bruger de ofte MEN eller HVORFOR, igen for at skabe balance. Ironi falder dem særlig naturligt, fordi de hurtigt ser det modsatte synspunkt. Det kommer også til udtryk i deres kropssprog, der har en tendens til at blive asymmetrisk.
 

Karakterstruktur for type 6

Base i Tankecenteret - mental intelligens (Cortex).
Grundfølelsen er angst - formålet er tryghed - energien er forvirret.
Tema om bekymring, opstår ved tanker om livets muligheder.
 
Sande natur
 
Stabil, omhyggelig, pålidelig
Motivation Ærlighed, sammenhold, analyse
Basale behov Sikkerhed
Frygter At være uden støtte
Undgår/undertrykker Personlig afvisning/at blive fange
Forsvarsmekanisme Projektion
Ressourcefuld tilstand Henter ressourcer fra 9: Afslappet, positiv, uden initiativ
Stressrespons Karakterskifte via 3: energisk, målrettet, mister realisme

FEEDBACK

Skal ske i ligeværdighed. Positiv hensigt. Faste rammer.

Udviklingsvejen for type 6

Passion Fiksering Særlig evne Essens
Angst Tvivl Mod Tro
 
Det loyale mennesker,
der har tradition som perspektiv.
 
Mød også Type 6 i lederollen som "Den løsningsorienterede leder".
PIA KOKHOLM | CVR: 34011206 | Villa Blide, Tvendagervej 15, 2750 Ballerup  | Tlf.: 23651414 | mail@piakokholm.dk