9 Gode Typer™ / 9 Den tilpassende fredsskaber

Type 9

Den tilpassende fredsskaber

Det fredelige menneske, der har fred som perspektiv. Mennesker med base i 9 er rolige, nænsomme og sociale. De accepterer alle og tager ingen forbehold. De tror oprigtigt på det bedste i mennesker. Som konfliktmæglere er de eminente, da de af natur ser alle sider af samme sag.
 
Verdensmestre i at skabe harmoni og sikre, at alle har godt. Søg gerne hjælp til mægling hos type 9, men forvent at få svaret: "Det ved jeg da ikke".
 
De har et positivt livssyn, lever i fred og fordragelighed og frygter mest af alt, at være i konflikter - vi skal jo have det rart!
 
Typen er lav på energi. De udstråler afslappethed med peace, love & harmoni, som også kommer til udtryk i deres kropssprog, der let bliver dvask.
 

Karakterstruktur for type 9

Base i Handlingscenteret - instinktiv intelligens (Reptil).
Grundfølelsen er vreden - formålet er livsenergi - energien er forvirret.
Tema om kontrol som aktiveres ved uretfærdighed og magtesløshed.
 
Sande natur
 
Rolig, sorgløs, venlig
Motivation Enighed, harmoni og lethed
Basale behov Fred
Frygter at være uden forbindelse til andre
Undgår/undertrykker Konflikter
Forsvarsmekanisme 
Narkotisering (selvbedøvelse)
Ressoucefuld tilstand
Henter ressourcer fra type 3: Handler, målrettet, effektiv
Stressrespons 
Karakterskifte via type 6: Analysere, angst, egne behov

FEEDBACK

Vær aldrig fordømmende. Giv forslag. Vær nærværende. Tegn den røde tråd.

Udviklingsvejen for type 9

Passion Fixering Særlig evne Essen
Dovenskab Magelighed Handlekraft Kærlighed
 
Det fredelige menneske,
der har fred som perspektiv.
 
Mød også Type 9 i lederollen som
"Den humanistiske leder".
PIA KOKHOLM | CVR: 34011206 | Villa Blide, Tvendagervej 15, 2750 Ballerup  | Tlf.: 23651414 | mail@piakokholm.dk