Næste bestyrelsesmøde:

 
 

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 23. august 2017, kl 18.30, på tagterrassen eller hos Bjørn, Skt. Hans Gade 4, 5.tv.

Nyheder:

 

Bestyrelsen har med virkning fra den 1. juni 2017 forhandlet en ny kontrakt på plads med "Fejekosten Ejendomsservice Aps", som indebærer en reduktion i vort årlige abonnement på kr. 4.500,- (ca. 17%). Opgaver og indhold i kontrakten er uændrede i forhold til den hidtidige aftale fra 2012 og 2006. Bestyrelsen finder at samarbejdet med "Fejekosten" hidtil har fungeret tilfredsstillende.

 
-------------------------------------------------------
 

Bestyrelsen har med virkning fra den 1. oktober 2017 indgået ny aftale med All Remove Danmark A/S, om afrensning af eventuel "graffitiangreb" på muren ud mod Sankt Hans Gade og frem til og med hjørnet ved haven. Den hidtidige leverandør siden 2007, Alliance Plus, har vist sig at være økonomisk for dyr (vi sparer ca. 35% ved skiftet), samtidig med, at vi ikke selv (mod nu) fremover skal tilkalde leverandøren i tilfælde af "angreb". Muren får en ny beskyttelse i forbindelse med overtagelsen, da den gamle beskyttelse p.g.a. sol og vind de sidste tre år, er ved at forsvinde/udtørre. Fremover sørger den nye leverandør for, at beskyttelsen fremover til enhver tid er up to date. 

 
Referater fra bestyrelsesmøder opdateres løbende og kan ses under "Referater".
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidste nyt

Grafitti - som er sprøjtet på muren ved indgangen til Sankt Hans Gade 4, bliver afrenset mandag den 17. juli 2017.
 
Tagterrassen kan nu igen benyttes. 
 
Firmaet som kontrollerer ejendommens specielle taginddækning (gummidug), har nu repareret over 150 huller i gummidugen og det underliggende tagpap. Skaderne har medført en ekstraordinær udgift på  ca. kr. 18.000,- til reparatør. En udgift som foreningen ikke har budgetteret med i 2017. Hullerne skyldes gløder fra grillen samt gløder fra henkastede cigaretskod, som falder ned gennem mellemrummene i tagterrassens plankegulv. For nu ikke at skulle gentage denne dyre reparation, og for at udelukke brandfaren samt vandnedsivning på underliggende loft, må der ikke henkastes skodder på tagterrassen. Da grill med kul medfører gløder, som falder ned på såvel gulv som underliggende gummidug og tagpap, skal grilning ske med en gasgrill, som venligst bedes placeret på glaspladen, som ligger på terrassegulvet i det ene hjørne. Såfremt beboerne har andre gode forslag til eleminering af huller i taget, er de meget velkommen til at kontakte bestyrelsen.
 
----------------------------------------------------
 
 
Døren fra vores fælles lille have til gården er ødelagt i lås og dørkarm p.g.a. indbrud ude fra havesiden. Forsikringsselskabet har godkendt skaden, og døren vil blive repareret fredag den 16. juni 2017. Arbejdet er tilendebragt og dør og lås virker nu igen.
 
----------------------------------------
 
Der er indgået en foreløbig 1 årig aftale med HOFOR, som leverer fjernvarme til ejendommen. Aftalen går ud på, at vi energioptimerer ejendommen så godt som muligt. HOFOR har sat ejendommens målere, som er placeret i fyrrummet under 4a (ikke lejlighederne) op ude hos HOFOR og deres system, så vi elektronisk kan aflæse forbrug af varme i hele ejendommen, måned for måned, dag for dag og time for time. Endvidere kan vi se afkølingen (forskel mellem indgangstemperatur og udgangstemparatur). Jo lavere udgangstemparaturen er, jo mere sparer ejendommens beboere i varme. Vi har haft besøg af en af HOFOR`s energikonsulenter, som har finjusteret fjernvarmeanlægget og lært os, hvordan vi fremover selv indstiller de elektroniske installationer. HOFOR har beregnet, at ejendommen årligt nu kan opnå en besparelse på 8%-10% i energiforbruget. Vi havde i 2016 et samlet energiforbrug i hele ejendommen på ca. kr. 150.000,-.

Referater

Sidste bestyrelsesmøde                                      

 
 

Velkommen

 

Siden er sidst redigeret 15.07. 2017

  Sankthansgade 4 og 4 a