Ribevej 61 Sdr. Hygum 6630 Rødding
 
Arkivet er åbent tirsdag 13.00 - 16.00
1. november til 1. maj.
Efter aftale tlf. 21 24 45 71
Mail: blomgreen7@gmail.com
 
Arkivleder: Laurids Blomgreen
 
Medlemskontingent 2017
Kr. 100
Bankkonto: reg. 9740 8874409074.
 
Oplysninger om billeder kan hentes på:
Arkiv.dk
 
Hanne Lauridsen tlf. 20 49 79 05
Mail: broestrup@bbsyd.dk
 
 
 
 
 Byvandring 12.6. kl 19
 
 
Vi mødes i skolegården, Sdr. Hyum.
Turen går i år, ned ad skolegde, Søndervang
og Øster Kirkevej.
Peter Fredslund vil igen i år fortælle historier om
de forskellige huse og ejendomme.
Der er efterfølgende faffe i Forsamlingshuset, til en pris
af kr. 35,00
 
                                          Vel mødt.
 
Laurids Blomgreen