Velkommen
Forfatter
Forfattar
Salmer
Salmar
Kontakt
Litteratur
Forfatterindeks
Salmeindeks

Ole Theodor Moe (1863-1922)

Presten, læreren og salmedikteren Ole Theodor Moe ble født på Åmot i Østerdalen 2. mai  1863. Han ble student i 1888 og cand. teol. i 1893. O. T. Moe var lærer i Kristiania og Bærum før han i 1897 ble pers. kap. i Ålesund. Han var konst. sogneprest i Førde i 1900 og i 1907 ble Ole Theodor Moe sogneprest i Rødenes før han i 1915 ble sogneprest i Aremark.

Ole Theodor Moe tok i 1906 initiativet til å stifte Blå Kors i Norge. Han arbeidet da som prest i Kristiania Indremission, nå Kirkens Bymisjon i Oslo. Det var også her han døde 8. september 1922 etter at han måtte søke avskjed fra sitt embete på grunn av sykdom.

Utgivelser:

1. Hvile paa veien (1907)
2. Salmer og sange (1923)

Salmer:

1. Jesus, det eneste, NoS 423
2. I strid Guds fylking farer, SB (1952) nr 652

Kilder:

Aanestad (1962), bd II, sp. 417-418
Bothner (1963), s. 84-90
Rynning (1967), s. 351
Salmelid (1997), s. 278
Stene (1933), s. 144


Tilbake til hovedsiden

  Leif Haugen

Bricksite.com