Velkommen
Forfatter
Forfattar
Salmer
Salmar
Kontakt
Litteratur
Forfatterindeks
Salmeindeks
 Marcus Volqvartz (1678-1720)

Marcus Volquartz ble født i Trondheim 4. mars 1678. Han ble tidlig morløs, men fikk sin skolegang på Trondheims latinskole. Marcus Volqvartz ble student i 1695 og allerede i 1697 tok han teologisk embetseksamen ved Københavns universitet, bare 19 år gammel. Marcus Volqvartz var blant annet huslærer hos sogneprest Christopher Hersleb i fire år før han i 1714 ble sogneprest på Ørlandet. Samme året som han ble prest, utga han tre diktsamlinger med leilighetsdikt, bryllupsdikt og gravsanger. Marcus Volqvartz var kyndig i orientalske språk og var en tid bestyrer av en privatskole i Trondheim.

Enkelte strofer fra Marcus Volquartz sanger ble benyttet til andakt og oppbyggelse helt til slutten av 1800-tallet. Et eksempel på dette er strofe ni av Musselskallen. "Volqvartz har en munter og livlig tone i mange av sine sanger, og han er langt borte fra pietismens verdensflukt. Hans stil er sterkt preget av barokken. Enkelte dikt består av gåter og ordspill. Formen er ofte pompøs. Man forstår at forfatteren slo godt an i den tid som kom etter pietismen." (Blom Svendsen).

De mange folketonene til sangene hans, er et sterkt bevis på hvor populære de var, skriver Rynning. Han nevner at det finnes 76 toner til 24 av hans sanger. Sangen Af Himmelens Kammer een Brudgom fremtræder var i sin tid meget populær, skriver Blom Svendsen. Marcus Volqvartz fikk også betydning som folkesanger. Men selv om sangene oppnådde en viss populartiet, var de "lite tenelege til kyrkjebruk", skriver Rynning. Volqvartz benyttet helst verdslige toner til sine sanger. Han døde i 1720, 46 år gammel.

Ugivelser:

1. Siælens Luth (1714)
2. Brude-Skammel (1714)
3. Ligbaar (1714)

Salmer:

1. Rør, o Gud, min bunde Tunge
2. Musselskallen
3. Sørgetakter, sorte Noder
4. Af Himmelens Kammer

Kilder:

1. Blom Svendsen (1935), s. 195-197
2. Rynning (1954), s. 124-125
3. Aanestad (1965), bd 2, sp. 1160

Marcus Volqvartz på Bloggnorge

Tilbake til hovedsiden

  Leif Haugen

Bricksite.com