Produkterne / ”Succes og trivsel i dit liv”

”Succes og trivsel i dit liv”

Værdiskabende holdningsudvikling i ”øjenhøjde”

7,5 timers "one to one"  5 x 1,5 time

Lektion 1: Afstem forventningerne til  dit liv

Igangsætning af ”vask tavlen ren programmet.” ”VASK TAVLEN REN”: Test og gennemgang. Du har mere energi i dit liv og på dit  job, når du er afklaret omkring ting og oplevelser, der omgiver dig. Med ”Vask tavlen ren” værktøjet opnår du øget styrke og vitalitet inden for områderne; fysiske omgivelser, helbred og emotionel balance, penge og relationer. Dette sikrer optimal udnyttelse glæde i liv/job/virksomhed til gavn for alle.

Lektion 2: Afstem  udviklingen i dit liv

KENDER DU DINE BEHOV?:
Optimer dem i dit daglige liv og arbejde.

Vi arbejder med analyse, test og opga­ver, så du forstår dine behov og arbejder med dem. De behov, du har i dag, kan ledes tilbage til din opvækst, som ikke blev hånd­teret op­timalt. Behov dominerer dit liv, hvis de ikke bliver opfyldt. Behov er midlertidige fænomener, som mange bruger hele livet på at få op­fyldt. KENDER DU DINE VÆRDIER/STYRKER/EVNER?:
Brug og optimer dine værdier/evner i dit liv og i dit job

Vi arbejder med ana­lyse, test og opgaver, så du optimerer din livskvalitet ved at bruge dine evner og bliver bevidst om, hvad du er god til, frem for at bruge et helt liv på områder, der ligger langt fra dine styrker.

Lektion 3: Afstem udviklingen  i dit liv.

Gennemgang af ”energidræneren
HVAD ER ”ENERGIDRÆNEREN”? Hvordan optimerer du din dagligdag uden ”energidræneren”?
Vi finder og arbejder med netop dine ”energidrænere”. Ved hjælp af værktøjer optimerer du din energi og opnår derfor at nå dine mål nu og i fremtiden.

Lektion 4: Afstem udviklingen  i dit liv

The Secret”  - "THE LAW OF ATTRACTION”:  Vi arbejder med positiv psykologi. Alternativ en mini forretningsplan
Lær og begynd at til­trække positive oplevelser og mennesker. Vi arbejder med at for­stå tiltræk­ningen og dens kraft.

LAV DIN EGEN ”VISION MAP” i relation til liv/job/virksomhed

Hvis du kunne vælge ”frit på alle hylder”, hvordan ser dit liv/job så ud nu, og i fremtiden?

Lektion 5: Afstem udviklingen i dit liv              

Gennemgang af ”VISION MAP” og alle opgaver. Afslutning. Skal der foregå yderligere handlingsforløb.

Pris  9.900 kroner

Alle priser er eksklusiv moms

Betaling ved booking af forløb.

 Prisen inkluderer: Materiale, forberedelse samt diverse test.

 

4 innovation v/ Coco Hallas | Byledet 1, 2820 Gentofte - Danmark | Tlf.: +45 21 74 89 98 | coco@4innovation.dk