Ådalen ligger i den vestligste del af Syddjurs kommune. Ådalen er i denne sammenhæng det lokalområde, der hører til Ådalsskolens distrikt. Området består af 8 sogne (Hvilsager, Lime, Skørring, Krogsbæk, Mygind, Søby, Skader og Halling), med i alt knap 1200 husstande og næsten 2800 borgere.

Da Ådalen er et af yderdistrikterne i Syddjurs kommune, er det vigtigt for os at have en god dialog med kommunens politikere og embedsmænd, for at sikre en optimal udvikling i området. Lokalrådet i Ådalen, som repræsenterer samtlige borgere i området, har derfor bl.a. til formål at være brobygger mellem lokalområdet og de kommunale myndigheder og andre offentlige instanser.

Desuden er det Lokalrådets opgave at koordinere og skabe oversigt over lokalområdets aktivitetsmuligheder og -faciliteter, samt i det hele taget at stimulere interessen for Ådalen hos nuværende - og kommende - borgere i området, og således samle Ådalens borgere i positive fællesskaber.

Lokalrådet har en bestyrelse på 5 personer, der varetager disse opgaver. I fornødent omfang nedsætter bestyrelsen arbejdsgrupper, der skal arbejde med konkrete projekter til gavn for lokalområdet.

Lokalrådet i Ådalen