Behandlinger / Dyrehealing

Dyrehealing

 Dyrehealing
Dyrene har brug for hjælp, støtte og en større forståelse som deltagere i deres menneskers fortravlede hverdag,  som de sensitive væsener ikke kan undgå at blive præget af..De viser deres utilfredshed på mange måder, som agressivitet-urenlighed- spisevægring- sygdom m.m. 

Jeg skaber kontakt via  et billede til healing og informationer. Jeg  formidler til ejerne, hvad der kan/skal gøres for at få et veltilpas og velfungerende dyr igen. Dyrene er som oftest meget villige til at modtage min assistance som healing eller kommunikation. 

I dagligdagen med dyrene opstår ofte forskellige problemer omkring psyke, sundhed og trivsel.  Noget opstår i samvær med andre dyr, andet er forårsaget af omgivelsernes eller familiens påvirkning og det kan udløse en uhensigtsmæssig og generende adfærd. Mange af disse problemer kan afhjælpes ved at aktivere dyrets egen selvhelbredende evne  ved hjælp af healing og fokuseret opmærksomhed.

Nogle gange støtter jeg op med Bachs planteremedier tiltil forebyggelse og afhjælpning af fysiske og psykiske reaktioner  eller andre naturprodukter som Aloe Vera -  hvis økologisk gode produkter bevarer et velfungerende mavesystem  med en smuk pels , glade øjne med gnist i og et forbedret velvære, men hvor der også  er flere gode produkter til sår, pleje m.m. - se mere på  www.aloevera.nu
 

 

Anni Koch-Knudsen | CVR: 17393146 | Nålekrogen 4, 4040 Jyllinge - Danmark | Tlf.: +45 40263105 | post@achoni.dk