Behandlinger / Regressionsterapi

Regressions/progressionsterapi

Regressionsterapi:
At se tilbage i dette liv - eller i tidligere- er meget ofte en utrolig øjenåbner i forhold til følelser, adfærd og gamle mønstre , der bliver bremseklodser i en ellers god hverdag. Hvorfor reagerer jeg så stærkt, når jeg møder  vrede, sorg .....
Hvad har jeg af karma i min familie siden der altid er familiefejder  eller lign? Hvorfor vågner jeg hver nat kl. 5? 

Ved tilbageførsel til tidligere oplevelser i dette liv eller til tidligere liv er det muligt at få sat forståelse på årsagerne til de tilbagevendende temaer, der giver blå mærker på krop og sind.Regression er en fantastisk metode til at løse op for gamle traumer som overgreb, incest , svigt og lign. med særdeles gode resultater og få det renset ud af sindet for altid. Oplevelserne vil altid være der, men betydningen bliver meget mindre, meget anderledes og i mange tilfælde uvæsentlige i dit liv.  

Regressionsterapi løser ofte op for fysiske skavanker og dyb angst, der bloker livskraften
 
Progressionsterapi - atblive ført frem i tid

IProgressionsterapien finder man ofte årsager til mange af de mønstre og den adfærd, der præger vores liv, handlinger og valg. Oplevelsen giver os en forståelse, der udvikler sig til en dyb erkendelse af vores livs temaer og hvad det er, vi skal erfare i dette liv. 

Ved progressionsterapi, hvilket modsat regressionsterapi er en fremføring i tid, opnår du en forståelse og får øje på en sammenhæng mellem den person, du er her og nu med basis i fortidens erfaringer, og den person, du kan blive ved at træffe indsigtsfulde og kloge valg med udgangspunkt i  de mulige fremtidige liv.

Fantasi eller virkelighed?

Realiteten er, at vi kan hele os selv ved at se, hvad vores adfærd har af konsekvenser for nuet og i/for vores fremtidige liv. Dette gælder for såvel os selv, vores familie og den jord, vi lever på. Den indsigt, viden og de nye forudsætninger kan påvirke din dagligdag nu både såvel det fysiske og det psykiske plan og føre til en bedre livskvalitet?  . Det giver dig en forståelse for, hvilke valg, der har hvilke konsekvenser og derved vil påvirke dine fremtidige liv ud fra de valgte forudsætninger. 

En behandling er som oftest en kombination af en regression for at finde frem til din problemstilling efterfulgt af en progression for at få indsigt i, hvilke konsekvenser dine eventuelle valg har. Progressionens formål er at heale og styrke dig positivt i dit nuværende liv og skabe en god, positiv grobund for dine kommende liv. 

Erfaringerne indtil nu er at resultaterne giver en  indre fred og en forståelse for  dine oplevelser og handlinger nu og her, som er lettere at handle på

 

Anni Koch-Knudsen | CVR: 17393146 | Nålekrogen 4, 4040 Jyllinge - Danmark | Tlf.: +45 40263105 | post@achoni.dk