Upprätta din nya hemsida

Vad skall din hemsida heta?

  • www.bricksite.com/


  • Tillför din riktiga domän efter upprättning Hemsidans alias-namn kan inte ändras senare, men du kan enkelt köpa eller koppla till en riktig domän (exempel.se) just efter upprättningen av hemsidan.

Nu skall du kolla din e-post

  • Klicka på den länk vi har skickat till dig för att aktivera din hemsida Kom ihåg att kolla ditt spamfilter, om du inte kan se den e-post vi har skickat till dig

  • Skickat till:
  • Har du angett en felaktig e-post?

  • Kom ihåg att kolla ditt spamfilter, om du inte kan se den e-post vi har skickat till dig