Om Askø/Lilleø / Askø Strandvig Grundejerforening

Askø Strandvig Grundejerforening

ASG er en forening for de 262 sommerhusgrunde der blev udstykket i 1967, hvoraf mere end 200 nu er bebygget.
 
ASG driver et nyrenoveret moderne biologisk rensningsanlæg for sommerhusområdet, samt vandværk med forsyningspligt for hele Askø.
 
Læs mere på: Askø-Nyt.dk