B

 

 Fusion?

Står jeres virksomhed overfor at skulle fusionere eller omstrukturere?

Er i klar på alle fronter og er linjekommunikationen gearet til at bære de kommende kommunikative udfordringer?

Hvordan har I forberedt mellemlederne på at formidle budskabet og motivere medarbejderne under forløbet?

Medarbejdernes accept, opbakning og motivation er afgørende for en vellykket fusion.

Virksomhedens informationsbreve, medarbejderblade og intranet med skriftlige informationer kan ikke stå alene ej heller være det bærende element når medarbejderes arbejdsrutiner brydes op og de og deres kollegaer rykkes rundt. Deres opmærksomhed vil naturligt rettes mod den nærmeste leder i søgen efter tryghed, retningslinjer for det forestående forløb samt vished for at der er en funktionsdygtig hverdag på den anden side af fusionen.
Dermed er det altafgørende at mellemlederen er frontløber og tror på projektet uden at ryste på hånden. Den grundlæggende mundtlige formidling og kommunikation skal vægtes for en vellykket forandringsproces.

Klik på 'Konsulentbistand'

Nanna Korsgaard Berglund | Tåsingegade 2, 3th, 2100 Kbh Ø - Danmark | Tlf.: 20250735 | nannaberglund@gmail.com