Brandkadetter

  
Mere end bare en brand – og redningsuddannelse til børn og unge

Vores formål er at børn og unge over hele landet får mulighed for en meningsfuld fritidsaktivitet som brandkadet. At de unge igennem uddannelsen får viden og færdigheder, der støtter dem i at (for)blive aktive og ansvarsbevidste, og som giver dem mulighed for merit i uddannelsessystemet generelt eller i en fremtidig uddannelse indenfor brand- og redningstjenesten.

Vi retter vores indsats mod: Børn og unge fra 10 til 18 år, også børn og unge der er udfordret skolemæssigt eller har andre udfordringer.


Sådan gør vi: Vi assisterer brandvæsener og kommuner i hele landet, som ønsker at oprette brandkadetkorps efter en national standard. Vi udvikler og kvalitetssikrer den nationale standard for brandkadetuddannelser, og vi uddanner brandkadetinstruktører.

Vi rådgiver og vejleder ud fra tre aldersrelaterede koncepter:


13-15 årige:
Brandkadetuddannelsen er en modulopbygget uddannelse på 36 timers undervisning fordelt på 3 timers undervisning om ugen med hold på 12 unge. De lærer elementær brandbekæmpelse og førstehjælp, og de lærer at efterleve ”brandmandskodexet”. Efter endt grundforløb deltager de unge i praktik, som kan have karakter af flere besøg på brandstationen eller et egentligt praktikophold. Efter bestået uddannelse kan brandkadetten deltage i ugentlig træning og opvisninger i lokalområdet.
 
16 år+:
Seniorbrandkadetuddannelsen svarer til den grunduddannelse, brandmænd gennemgår. Den er tilrettelagt i et forløb på 12 ugers fuldtids-undervisning med 16 unge på et hold. Ud over brandslukning og førstehjælp, arbejder de unge med deres egen udvikling. De bliver bevidste om deres styrker og udviklingspunkter. Seniorbrandkadetuddannelsen ruster den unge til at kunne påbegynde et uddannelsesforløb, alternativt til at kunne varetage et arbejde.
Sådan er vi organiseret: Brandkadetter i Danmark er ejet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer (FKB); og medejere er brandvæsenerne i Greve, Roskilde og København. Projektet er etableret som et landssekretariat og er en non-profit organisation baseret på frivillighed med få ansatte. Landsekretariatet er tilknyttet Center for Socialt Ansvar, som stiller kontorfaciliteter og regnskabsassistance til rådighed.

Hvad er udbyttet:


Der er etableret gode relationer mellem de unge fra nærmiljøet og det lokale brandvæsen. Påsatte brande i lokalområderne er reduceret og konfrontationer mellem unge og indsatspersonel er en sjældenhed.
De unge oplever brandkadetuddannelsen som en meningsfuld fritidsaktivitet.
De unge fortæller, at de har fået et øget selvværd og nye værdier (mod, respekt og disciplin), som de tager med sig videre ind i uddannelsessystemet og ud på arbejdsmarkedet.
Bonusinfo:  Brandkadetter er brandgode ambassadører i lokalområderne.

For mere information om Brandkadetterne kontakt Projektchef Helle Aagot Clausen på tlf. 5123 2398


Her kan du læse mere: brandkadet.dk
Beredskabsforbundet Ringkøbing-Skjern | Vester Kær 6, 6950 Ringkøbing  | Tlf.: 99204015