Indsatslinjen

 
I Team indsats er hovedopgaverne inden for bekæmpelse af effekterne af de klimaændringer vi oplever i Danmark. Vi har indsats teams i både Ringkøbing og Herning. Specielt for afdelingen i Ringkøbing, er at vi her også bemander en ekstra tankvogn til assistanceudrykning i primærberedskabet for brand. Udover at vedligeholde funktonsuddannelse indsats arbejder vi med følgende indsatsområder:
 

Brand:
Etablering af større faste vandforsyninger, herunder slangegruppe
Bistå slukningsarbejdet ved større brande
Belysning på skadesteder
Påfyldning af trykluftflasker (Ringkøbing)
Mindre afstivningsopgaver (Ringkøbing)
Eftersyn af brandhaner
 
Klima:
Stormfældning af træer
Bekæmpelse af større vandmængder med pumper, mobil dæmninger og sandsække
Assistance til Hjemmeplejen ved snestorm
Nød elforsyning med generatorer
 

Uddannelse:
BRS Grunduddannelse ”Indsats”
Evt. BRS funktionsuddannelse ”Indsats” efter konkret vurdering.
AMU ”Stormfald”
Intern vedligeholdelsesuddannelse, eksterne undervisere
 

Aktivitetsforventning:
Vedligeholdelse & videreudvikling: 2 stk. aftenundervisning pr. måned
1 Temadag for ”Stormfald” årligt
Beredskabsforbundet Ringkøbing-Skjern | Vester Kær 6, 6950 Ringkøbing  | Tlf.: 99204015