Arv


Når du, forhåbentlig om mange år, må stille træskoene vil man naturligvis gøre så meget som muligt for at ens efterkommere kan arve alt af værdi. Har du ikke lavet noget testamente vil din arv blive opdelt i overensstemmelse med arveloven bestemmelser.
Arveloven skelner mellem forskellige typer arveklasser. Her er blandt andet bestemte betingelser omkring enlige, ægtefæller og ugifte samlevende. Er man eksempelvis i et ægteskab og den ene af ægtefællerne dør, vil halvdelen af deres fællesformue blive givet til den levende ægtefælle, hvor den anden halvdel vil blive uddelt til deres børn.

Det vil altså sige at den længstlevende vil besidde 75 % af fællesformuen, mens børnene til dels vil have 25 % af fællesformuen til deling, såfremt ægteparret ikke har tegnet noget testamente og en af dem afgår ved døden.
Har ægtefællerne ikke nogle fælles børn, vil den længstlevende derimod eje hele fællesformuen.
Dette er således standardreglerne i henhold til arveloven for ægtepar med børn. Har man ikke oprettet et testamente vil disse bestemmelser derfor være gældende ved døden af en af ægtefællerne.
Disse bestemmelser er naturligvis ikke sådan som samtlige ægtefæller ønsker at fordele deres arv, hvorfor man heldigvis har mulighed for at omgå disse standard bestemmelser.
Læs mere om testamenter på Boligadvokat.com


Få bestemmelse over din arv ved at tegne oprette et testamente


Vil du omgå disse bestemmelser fra arveloven kan det ske ved at du opretter dit eget testamente.
I dit eget testamente har du altså mulighed for at fordele din arv efter dit hoved, frem for at overlade det til arvelovens bestemmelser.
Laver du et testamente har du eksempelvis ret til at ændre arvebestemmelserne så den længstlevende ægtefælle kan arve helt op til 15/16 dele af fællesejet, samtidig med 7/8 dele af særejejet.
På den måde kan man begunstige den længstlevende ægtefælle, og samtidig få børnene til at vente til den længstlevende ægtefælle er død, før at de kan arve. Du kan naturligvis også sikre dine børn en stor del af arven, på bekostning af andre arvinger, hvis det er hvad du ønsker.
Man skal dog være opmærksom på at man ikke kan have fuld bestemmelse over den samtlige arvedel.

Her er nemlig 2 former for arv, nemlig tvangsarv og friarv. Tvangsarven er den del af arven som du ikke kan bestemme over i dit testamente, og som derfor er fastlagt. Tvangsarven står for 25 % af den samlede arv, og begunstiger altid dine livsarvinger og/eller din ægtefælle. Du kan således ikke gøre dine børn eller din ægtefælle komplet arveløse, da de altid vil være omfattet af tvangsarven. Vær dog opmærksom på at samlevere er ikke omfattet af tvangsarven. Har i af visse årsager ikke valgt at blive gift, men du stadig ønsker vedkommende til at arve efter dig den dag du går bort, er det derfor nødvendigt at du opretter et testamente hvor du gør vedkommende til arving.
Samlevere er nemlig kun berettiget til en del af friarven, som er denne del af arven derimod den del som du selv kan bestemme over i dit testamente, i modsætning til tvangsarven. Friarven kan du således selv flytte rundt på, således at den begunstiger dem som du ønsker, om det er din samlever, dine børn, din ægtefælle eller den lokale spejderklub, er helt og aldeles dit eget valg.Hvordan sikrer man sig sine efterkommere helt præcist?


Det som du skal gøre, er i bund og grund at oprette et testamente. Dette er essentielt, og betyder at du selv tilrettelægger de arvebestemmelser som tilgodeser dine efterkommere præcist som du ønsker det.
Medfølgende med tvangsarven er dine livsarvinger og din ægtefælle automatisk sikret en vis bestanddel af arven, men hvis du for alvor vil begunstige dine efterkommere, kræver det at du flytter rundt på friarven.
Vil du eksempelvis sikre dine børn en stor del af kagen, kræver det således at du opretter et testamente hvor du giver dem en stor andel af friarven, og derfor sikrer dem økonomisk, i tilfælde af din død.

Er du i den position at du ikke har nogen ægtefælle skal du dog ikke frygte for at dine efterkommere ikke vil få en stor nok del af arven; selv uden et testamente. I dette tilfælde vil dine børn nemlig arve en lige stor andel af din formue, således at de allerede er sikret økonomisk, selv uden dit testamente.