Det første Skur I på Østmolen + Div.

Skur I lå som et af de første på molen. Det var 46 m langt og ca. 25m bredt. Det var bygget af mursten og indvendig  af stål og beton.
Taget var af en noget specielt kostruktion, det medste var af glas. Hvorfor det havde denne form har jeg ikke kunnet finde nogen fornuftig forklaring på.
Denne bygning er også et af Dahlerups værker.
Efter beslutningen om kun at frede Dahlerups  Pakhus I i uni 1993 blev dette skur I nedrevet i august 1993
Husk at trykke på billederne
  Randi Buch Andersen