Til salg = Marsvinet kan købes.
Reserveret = Depositum for marsvinet er betalt.
Standby = Jeg beholder dyret for at se dets udvikling an.
Beholder = Marsvinet bliver hos mig som en del af mit opdræt.
 
Kontakt mig gerne for interesse, fordi statusen for marsvinet kan være ændret.
 
Unger kan som det tidligste flytte herfra, når de er i en alder af 4 uger og vejer mindst 300 gram.
 
Jeg sælger IKKE marsvin til et liv alene eller som selskab til andre arter.
Jeg vil måske benytte mig af min ret til at vælge imellem købere.
 
Skulle et marsvin, der er købt af mig, mod forventning ønskes videresolgt, ønsker jeg, at oprindelige køber kontakter mig med henblik på, at jeg måske er interesseret i at få marsvnet tilbage.  
Jeg er medlem af Dansk Marsvineklub og stamtavler herfra vil medfølge ethvert marsvin.

Til salg / for sale

 
 
________________________________________________________________ 
 
 
 
Navn/Name:

Køn/sex: 
Født/born:
Race:
Farve/color:
Bærer/carries: 

Far/father:
Mor/mother:
 
Pris/price
For sale = The guinea pig can be bought.
Reserved = A buyer has payed a deposit for the guinea pig.
Standby = I'll keep the pig for some time to follow its development. 
Stays = The guinea pig will stay here in my caviary.

Please contact me if you have any interest, because the status of the pig may be changed.
 
 
Pups can at the earliest move at the age of 4 weeks and a weigh of 300 grams.
 
I will not sell pigs for a life in lonelyness or as "friend" for a rabbit.
I may use my right to choose between buyers. 
 
If a cavy bought from my caviary becomes for sale in its new home, I would like the offer to take it back.
 
I am a member of the danish cavy club called Dansk Marsvineklub and therefore all pigs will be sold with a pedigree from Dansk Marsvinforening.