dingartnerfinn_anlægsgartner_nordsjælland

CV. MIN HAVE VIDEN og PRAKTISK ERFARING igennem 28 år

TIDLIGERE BESKÆFTIGELSE

 

 

2011 - : Anlægsgartner - Maskinfører - Brolækker - vikar job
 
2010 - : Planteskolegartner Søren h. Larsen  bla. kloak, støttemure , plantearbejde , rullegræs , belægning og maskinarb. 
 
2009 - : Entreprenørfirmaet Brdr. Viuff, bl.a. kloak Beton, belægning, maskinkørsel Volvo, gartnerarbejde, klargøring af huse (overarbejde).

 

2008 : Anlægsgartner Tobias Brejner Alt Anlægsgartner arbejde, støttemure i natursten, belægninger, vedligeholdelse , Entreprenør arbejde omfangsdræn, kloak, maskinkørsel Tp16 jord materialer, træfældning… nyanlæg, omlægninger

 

2007 : MJH Entreprise . Entreprenør ,kloak, faskiner, udskiftning af gl. beton brønde til 315 mm pvc, brolægning , pigsten belægning, beton, maskinkørsel Tp16-Tp 135-Tp145, Volvo


2006 - 2007: Dingartner.dk Anlægsgartner Formand for 5-8 m/k

 

2004 - 2006: Dana Ejendomsservice ,,,Anlægsgartner.Formand for for 2-5 m/k (incl.lærlinge) Blandet arbejde indenfor ejendoms-service: Vedligeholdelse med mere, f. x.: opretning af fliser, nyanlæg, Beskæring , ad hoc opgaver, hækklipning, græsslåning, træfældning

Asfalt-arbejde, snerydning osv. maskinkørsel, kubota, hanix, bobcat, yanmar

 

1998 - 2004: Instruktør/Formand m 5-8 deltagere,senere 20 m/k i Københavns kommune,m. Kontorarbejde, socialt arbejde,for at få vores deltagere i arbejde, praktik, el i uddannelse, anlægsgartnerarbejde (: Naturlegeplads) i Valby-parken. Børnenes årtusindskifte have (2000)… det var den sidste kulturhave, fra kultur året 1996

Store natursten mellem 3 og 5 tons, klatretræer som jeg selv fældede blev kørt på blokvogn fra kastellet til Valbyparkens Naturlegeplads

 

1995 – 1997 : Entreprenør Leif Thomsen Kloak, maskinkørsel, belægning/formand m 2-5 mand 

 

1990 - 1994 Selvstændig Anlægsgartner Alt grønt arbejde , vedligeholdelse , nyanlæg

Sten og – flisearbejde, kundekontakt , planlægning ide og udførsel af have projekter

Bede , Natursten, springvand, søer , entreprenør arbejde , maskinkørsel, træfældning af vanskelige træer / top kapning /beskæring – evt. m lift med mere

 

1989 : Herlev og lille Birkholm kirkegård : Anlægsgartner min egen afdeling, nyanlæg, vedligeholdelse, græsslåning, hækklipning, begravelser, urner  

 

1986 - 1988: Anlægsgartner-elev hos Ingermanns Anlægsgartneri (Birkerød). Alt indenfor Anlægsgartneri, vi arbejdede meget for Kay Wilhelmsen... og mange andre store firmaer.

 

1985 – 1986 : Anlægsgartner-elev hos Lyngby-Taarbæk kommunes Gartner afd.

Beskæftiget med vedligeholdelse, snerydning, beskæring ,brolægning ..

 

1984 : Gartner Gordon Nielsen Virum, Arbejdsmand , her startede min karriere !

 

1982 - 1984: Efg-skovbruger (elev) på Esrum Statsskovdistrikt (Skovparten)

Stormfald efter stormen i 1981, kørsel med Traktor/Udkørselsmaskine. Plante-arbejde! Hegnsarbejde, vedligeholdelse med Le, Kratrydder, Fælde træer

 

 

 

 

UDDANNELSER

 

2010: AOF kursus A-Jack WEB - hjemmeside-fremstilling.

 

2008:        Helsingør Trafikskole – trailerkort 3500 kg.

 

2005/02 - 2005/05: AMU CENTER GLOSTRUP. Erhvervsuddannelser. Byggeri og anlæg. KLOAK: Trin 1+2.

 

2004/02 - 2004/05: TEC-HVIDOVRE (au). Erhvervsuddannelser. Transport. STORT KØREKORT TIL LASTBIL. KRAN CERTIFIKAT op til 25 tons

 

1989: SKOVSKOLEN I NØDDEBO. Erhvervsuddannelser. Jordbrug og fiskeri. TOPKAPNING. TRIN: 1+2

 

1985/01 - 1988/06: EFG-JORDBRUG: ANLÆGSGARTNERI. Udlært d. 10/6 1988 hos INGERMANNS ANLÆGSGARTNERI

 

1982 - 1984: SKOVSKOLEN I NØDDEBO. Erhvervsuddannelser. Jordbrug og fiskeri. EFG-SKOVBRUG

 

1981/08 - 1982/06 TEKNISK SKOLE SLAGELSE – Erhvervsuddannelser, retning: Jordbrug og fiskeri. EFG-JORDBRUG: JERNBJERGGÅRD

 

1980/08 - 1981/06: BRØDERUP UNGDOMSSKOLE - Folkeskole (9./10. klasse)

Navn på uddannelse:   ENDNU ET GODT OED IGEN: 10. KLASSE!

 

KOMPETENCER

 

Kørekort og kørselserfaring

Kørekortstyperne: A, A1, B,B-E og C. Har trailer-kort 3500 kg.
 

Kørselserfaring:

Brug af mini-gravere… fra 5kg (lys-bro graver uden nøgle start!(en skovl))... 0,8 - 7,5 Tons.

Brug af Bobcat med og uden redskaber. f.eks. kost/opsamler

Traktorer med div. redskaber. F. x Grubtand, harve, fræser,sten-nedlægnings fræser og græs-såning

Rendegraver, Gummiged, Dumper fra superskub til 6x6 20 Tons!

Pladevibrator, Jordloppe, Tromler Fx til asfalt arbejde (sort).

4x4 kørsel: Toyota, Nissan, Suzuki, Mercedes Benz, evt. med Unimog/spil: Træfældning til vanskelige opgaver! fx liftopgaver

 

Entreprenør-arbejde

Asfalt-arbejde, Beton: Nedbrydning/opgravning. Støbning: gulve/fundamenter med mere! Binde-jern! Kørsel i Vanskeligt terræn.

Jordarbejde med Gravemaskine/Traktor/Bobcat/mini-læsser!

Beskæring/Træfældning/Top-kapning/Liftarbejde:

Små og store træer (165 cm i diameter) Fældet med 22"-sværd!

Vanskelige træer ved huse, skel og el-ledninger!

Topkapning (klatre), Liftarbejde (har stort kørekort)

Beskæring af Roser, træer og buske (også 2-årige planter).

Brænde, flis, Bortkørsel af grene/affald!! til Genbrugsplads

Rodfræsning evt. opgravning af rødder med mere.
 
Gartner arbejde , Anlægsgartneri.
 
Beskæring af roser,buske,frugttræer og træer ( også store træer )
Træfældning også af vanskelige træer ,topkapning (evt.lift-arbejde)
Vedligeholdelse,fejning,lugning,rive blade (blæse)tømmetagrender
Omlægning af gamlehaver med nye indput
Ideèr og oplæg til forbedringer i haven / parken fx forhave - friskes op
Belægning i natursten / beton fliser i forskellige mønstre / stil                            Ny-anlæg som kræver erfaring,svære opgaver i sten,jord og beton
Natur bede fx højbede,skovbede,rododehndron og lyng med Natursten
Store Danske Natursten - stenbede - svenske sprængstykker - norske
Springvand - bassiner - små bløb - vandrender - søer
Hegn - m.rafter - ishøj trådvare - hjemmelavet fag m.rafter/træ
Græsplæner -  fræse - rive/planere/tromle - gøde - gøre jorden klar til fx  Rullegræs 
Jordforbedring gødskning (npk 12-5-14) spagnum -  kompost - blade - naturgødning
Maskinkørsel uden at ødelægge kundens haveanlæg , lægger plader ud !
A hoc opgaver....
Læse tegninger tage kontakt til myndigheder,planteskoler,entreprenører og kunden
Stort plante kendskab og kontakt til,have centre - planteskoler hvor de flotte vare findes
Kørsel af affald til genbrugsplads/centre . jeg er godt kendt på hele sjælland(specielt : NSJ - st.kbh og Kbh)
Jeg er udadvendt har hele tiden kunden i focus alle er glade  
Anlægagartner med pli dingartnerfinn