Drømmeanalyse

I dine drømme taler din sjæl til dig i det mest fantastiske billedsprog og øver du dig i at lytte, kan du i yderste instans bearbejde selv de største traumer og i mindre dramatisk forstand få et rigere liv og en større selvrespekt og selvtillid.
 
Vi bevæger os gennem dine drømme ind i din underbevidsthed og forbinder dine oplevelser og følelser her med dit daglige, ydre liv, hvor du går på jorden, arbejder og har forhold til andre mennesker. På den måde kan du blive klogere på dig selv og bearbejde alt fra daglige oplevelser til større traumer.
 
Fordelen ved at arbejde med drømme i psykoanalyse og terapi er, at vi går udenom fornuften og den intellektuelle forstand og direkte ind, hvor følelserne og billedsproget taler. Fornuften og 'det bevidste Jeg' kan ofte virke begrænsende for følelsesmæssig udvikling og healing, fordi den også rummer en kritisk og dømmende del af dig og ofte kommer til at filtrere mange vigtige følelser og sandheder fra, fordi de ikke forekommer den "passende" eller taler imod noget, du har lært af dine forældre eller samfundet.
Men når vi lytter åbent og respektfuldt til vores drømmesprog og bruger forstanden til at analysere dem med - så kan der ske mirakler! :-)
 
Som jungiansk drømmeanalytiker arbejder jeg med dine drømme ud fra metoder, hvor symbolikken er en forholdsvist bevægelig størrelse. En kat har ikke nødvendigvis samme betydning for dig, som den har for mig og derfor er dine umiddelbare tanker og følelser om katten lige så vigtige, som den mere overordnede betydning af en kat.

Jung fandt, at mennesket har et medfødt, nedarvet billedsprog, som alle, i alle kulturer, til alle tider forstår intuitivt om ikke med den bevidste forstand. I dette billedsprog befinder sig de arketypiske symboler. Og der har en kat i en drøm en særlig betydning, der bl.a. er baseret på kattens natur. Den endelige betydning af drømmen, vil derfor være en afvejning af symbolernes generelle betydning sammen med dit forhold til dem.
 
Du kan sende mig en særlig drøm og så skal jeg hjælpe dig med at finde frem til, hvad den fortæller dig eller du kan indgå i et analytisk forløb, hvor du vil lære at føre logbog over dine drømme, hvor vi vil analysere og arbejde med flere af dine drømme over længere tid og hvor du selv med tiden vil lære at afkode dine drømme.
 
Dette kan gøres både på skrift eller personligt som du foretrækker det.
 
Du kan i min shop købe både enkelte sessioner eller længere forløb med rabat.
 
Jeg glæder mig til at høre dine drømme! :-)
 
 
 
Doktor Dans © 2017