Dansk
 
English
    Bookmark and Share

Buyantanshi Women Empowernment

Se hvordan vi hjælper lokale zambianske kvinder med at forsørge sig selv og deres familie. See how we help local zambian women to sustain themselves and their family

Navnet Buyantanshi betyder "fremad". Dette program er iværksat for at styrke levestandarden for sårbare kvinder i Zambia. Det sikres igennem uddannelse i entrepreneurship, forretningsledelse, karakterudviklende undervisning, og uddeling af mikrolån, som til sammen skaber hjælp til selvhjælp. Vi tror på mikrolån der giver muligheder, ikke på mikrogæld, der ødelægger, og derfor kører vi mikrolån på en måde, så ingen kommer til at hænge på en gæld f. eks. pga. forfejlet projekt.

Hovedtanken bag dette program er at løse udfordringer for kvinder, samt de lokalsamfund de er en del af, ved at skabe deres egen forretning og uddanne dem til at være rollemodeller.

Vi eksisterer for at:

  • bringe håb til de håbløse.
  • hjælpe disse kvinder til at udleve deres drømme.
  • kapacitetsopbygge disse kvinder, opmuntre og udfordre dem.
  • skabe nye forretninger og jobmuligheder i et land, hvor arbejdsløsheden er himmelråbende høj!
  • udfordre disse kvinder med stærke eksempler på at det kan lade sig gøre igennem dette program at bryde den negative sociale arv og skabe succes.Dette program bringer liv og frihed til kvinder, deres familier og hele det lokalsamfund, de er en del af!

Dette program er opdelt i grupper af 20 kvinder af gangen, og selve programmet vil udruste dem igennem 4 faser.

  • Fase 1: Udvælgelse af de 20 kvinder og klargøring af deres individuelle forretningsplaner
  • Fase 2: Opstartsworkshop og uddeling af mikrolån
  • Fase 3: Forretningsplanen igangsættes, og der afholdes løbende workshops
  • Fase 4: Evaluering, og forberedelse på 20 nye kvinder, der skal igennem selvsamme program.

Hver gang vi opnår støtte med omkring 15.000 kr. kan vi igangsætte en ny gruppe med 20 kvinder hvis liv vil ændres radikalt!

Dream Factory Zambia (NPO) | Plot 5, Kansenshi small holdings, P.O. Box 70771, Ndola - Zambia | Tlf.: +26 0968 97 8442 | info@dreamfactoryzambia.org