Dansk
 
English
    Bookmark and Share

Enkeltstående økonomiske tilskud/bidrag

Vi er glade for enhver, der vil støtte os med enkeltstående større eller mindre beløb. Det er en stor hjælp for os.
 
Alle beløb indbetales til Apostolsk Kirke i Fredericia, der videreformidler beløbene fuldt ud til os. Såfremt du oplyser kirken om dit cpr-nummer, indberettes årlige gaver over 500 kr. til SKAT, så du får fradrag for gaverne.

Brug følgende oplysninger til indbetaling via netbank eller bank

Bank: Vestfyns Bank
Reg.nr.: 6854
Kontonummer: 0114086
 
Anfør navn og gavens formål i betalingsteksten. Cpr-nummer kan oplyses samme sted, eller via mail til info@apk-fa.dk
Har du spørgsmål til noget af dette, så kontakt Henrik Pedersen, henrik@apk-fa.dk, tlf. 2544 4254.

Doner til os via Paypal - uanset om du har konto eller ej.

Du kan bruge kreditkort som Mastercard, VISA eller American Express.
Husk at anføre navn, adresse og cpr-nummer hvis du ønsker fradrag. Gaver gives via Apostolsk Kirke i Fredericia og formidles videre til Dream Factory.
Dream Factory Zambia (NPO) | Plot 5, Kansenshi small holdings, P.O. Box 70771, Ndola - Zambia | Tlf.: +26 0968 97 8442 | info@dreamfactoryzambia.org