Løb i Strandby / 7 Dage & 7 x ½ Marathon / 2013 / Start Listen

Start Listen

Opdateret: d. 19. april. kl 22.45
Søndag D. 21. april kl. 12
½ MARATHON:
01 Rico Eiersted
02 Jørn Kristiansen
03 Thomas Holtegaard
04 Tom Hansen
05 Leif Jensen
06 Tina Thomsen
07 Andreas Hyltoft
08 Kim Fredborg Kokholm
09 Hanne Nordberg Jensen
10 Helle Andersen
11 Freddy Andersen
12 John Tryk
13 Bent Christensen
14 Kim Markussen
15 Rasmus Jensen
16 Inge Tarp
17 Henning Rasmussen
18 Christina Thaarup
19 Henriette Thaarup
20 Charlotte Thaarup
21 Henrik Østergaard
22 Frede Hovmand Nielsen
23 Heine Jensen
24 Maria Nilsson
25 Anne Bundgaard
26 Preben Holm
27 Rune Knudsen
28 Søren Munk
29 Alan Winther-Jørgensen
30 Susanne Nielsen
31 Ole Sørensen
32 Kathe Lyng
33 Poul Ganer
34 Peter Larsen
35 Dan Olesen
 
RUNDELØB:
01 Susanne Lundgren
02 Pia Birk Nielsen
03 Dorte Munk
04 Helle Bermann
05 Karsten Hasselflug
06 Birgitte Vinther Sørensen
07 Frederik Nordberg Jensen
 
MÅSKE DELTAGERE:
(Danica Juric)
(Mathias Edvard)
(Mathias Edvard Sørensen)
(Hanne Elling)
(Louise Lindgaard)
Mandag D. 22. april kl. 17
½ MARATHON:
01 Rico Eiersted
02 Jørn Kristiansen
03 Thomas Holtegaard
04 Tom Hansen
05 Leif Jensen
06 Martin Jacobsen
07 Andreas Hyltoft
08 Kim Fredborg Kokholm
09 Helle Andersen
10 Freddy Andersen
11 John Tryk
12 Kim Markussen
13 Rasmus Jensen
14 Henning Rasmussen
15 Henrik Østergaard
16 Kasper Rosenkrantz Larsen
17 Mathias Jacobsen
18 Arne Flemming Pedersen
19 Frede Hovmand Nielsen
20 Helle Frost Marinussen
21 Henrik Marinussen
22 Heine Jensen
23 Maria Nilsson
24 Alan Winther-Jørgensen
25 Pierre Sjöstrand
26 Martin Thomsen
27 Hanne Nordberg Jensen
28 Dan Olesen
29 Jesper Nordberg
30 Marie N. Møller Hansen
 
 
RUNDELØB:
01 Susanne Lundgren
02 Helle Hornshøj
03 Andres Pedersen
04 Ann Haubenreisser Pedersen
05 Karsten Hasselflug
06 Hanne Elling
 
MÅSKE DELTAGERE:
(Inge Tarp)
(Ole Sørensen)
Tirsdag D. 23. april kl. 17
½ MARATHON :
01 Rico Eiersted
02 Jørn Kristiansen
03 Thomas Holtegaard
04 Tom Hansen
05 Leif Jensen                              - Dispensation til senere start kl. 18
06 Tina Thomsen
07 Andreas Hyltoft
08 Kim Fredborg Kokholm
09 Helle Andersen
10 Freddy Andersen 
11 Louise Lindgaard
12 Kim Markussen
13 Rasmus Jensen
14 Henning Rasmussen
15 Henrik Østergaard
16 Frede Hovmand Nielsen
17 Heine Jensen
18 Maria Nilsson
19 Rune Knudsen
20 Alan Winther-Jørgensen
21 Hanne Nordberg Jensen
22 Dan Olesen
 
RUNDELØB:
01 Susanne Lundgren
02 John Tryk
 
MÅSKE DELTAGERE:
(Inge Tarp)
(Pierre Sjöstrand)
(Ole Sørensen)
Onsdag D. 24. april kl. 17
½ MARATHON:
01 Rico Eiersted
02 Jørn Kristiansen
03 Tom Hansen
04 Leif Jensen
05 Martin Jacobsen
06 Andreas Hyltoft
07 Kim Fredborg Kokholm
08 Helle Andersen
09 Freddy Andersen
10 John Tryk
11 Kim Markussen
12 Rasmus Jensen
13 Helle Hornshøj
14 Henning Rasmussen
15 Henrik Østergaard
16 Frede Hovmand Nielsen
17 Helle Frost Marinussen
18 Heine Jensen
19 Maria Nilsson
20 Preben Holm
21 Alan Winther-Jørgensen
22 Karsten Hasselflug
23 Bent Christensen
24 Hanne Kristoffersen
25 Peter Simonsen
26 Hanne Nordberg Jensen
27 Peter Larsen
28 Anni Thompsen
29 Niels Jonstrup
30 Jesper Nordberg
31 Dan Olesen - Dispensation til tidligere start kl. 14.30
 
RUNDELØB:
01 Susanne Lundgren
02 Dorte Munk
03 Søren Munk
04 Tanja Larsen
05 Kristina Højgaard
06 Hanne Elling
 
MÅSKE DELTAGERE:
(Inge Tarp)
(Pierre Sjöstrand)
(Ole Sørensen)
Torsdag D. 25. april kl. 17
½ MARATHON:
01 Rico Eiersted
02 Jørn Kristiansen
03 Thomas Holtegaard
04 Tom Hansen                         (Løber som fødselar :-) )
05 Leif Jensen
06 Tina Thomsen
07 Andreas Hyltoft
08 Kim Fredborg Kokholm
09 Helle Andersen
10 Freddy Andersen 
11 Bent Christensen
12 Kim Markussen
13 Rasmus Jensen
14 Henning Rasmussen
15 Christina Thaarup
16 Henriette Thaarup
17 Charlotte Thaarup
18 Henrik Østergaard
19 Kasper Rosenkrantz Larsen
20 Mathias Jacobsen
21 Frede Hovmand Nielsen
22 Heine Jensen
23 Maria Nilsson
24 Alan Winther-Jørgensen
25 Pierre Sjöstrand
26 Jens Birklykke
27 Christian Schriver
28 Hanne Nordberg Jensen
29 Dan Olesen
 
RUNDELØB:
01 Susanne Lundgren
02 John Tryk
03 Anne Bundgaard
 
MÅSKE DELTAGERE:
 
(Inge Tarp)
(Ole Sørensen)
(Karsten Hasselflug)
St. Bededag D. 26. april kl. 12
½ MARATHON:
01 Rico Eiersted
02 Jørn Kristiansen    - Dispensation til start kl. 8 - Tid/rute tjekkes efter Endomondo
03 Tom Hansen
04 Leif Jensen           - Dispensation til start kl. 8 - Tid/rute tjekkes efter Endomondo
05 Andreas Hyltoft
06 Kim Fredborg Kokholm
07 Hanne Nordberg Jensen
08 Helle Andersen
09 Freddy Andersen
10 John Tryk
11 Kim Markussen
12 Rasmus Jensen
13 Inge Tarp
14 Henning Rasmussen
15 Henrik Østergaard
16 Frede Hovmand Nielsen
17 Heine Jensen
18 Maria Nilsson
19 Rune Knudsen
20 Alan Winther-Jørgensen
21 Pierre Sjöstrand
22 Martin Thomsen
23 Dan Olesen
24 Jesper Nordberg
 
RUNDELØB:
01 Susanne Lundgren
02 Anne Bundgaard
03 Karsten Hasselflug
04 Birgitte Vinther Sørensen
05 Frederik Nordberg Jensen
 
MÅSKE DELTAGERE:
(Pia Birk Nielsen)
(Ole Sørensen)
Lørdag D. 27. april kl. 11
½ MARATHON:
01 Rico Eiersted
02 Jørn Kristiansen
03 Thomas Holtegaard
04 Tom Hansen
05 Leif Jensen
06 Martin Jacobsen
07 Andreas Hyltoft
08 Kim Kokholm- Dispensation til start kl. 5 - Tid/rute tjekkes efter Endomondo
09 Hanne Nordberg Jensen
10 Helle Andersen
11 Freddy Andersen
12 John Tryk 
13 Bent Christensen
14 Kim Markussen
15 Rasmus Jensen
16 Inge Tarp
17 Henning Rasmussen
18 Christina Thaarup
19 Henriette Thaarup
20 Charlotte Thaarup
21 Henrik Østergaard
22 Kasper Rosenkrantz Larsen
23 Mathias Jacobsen
24 Frede Hovmand Nielsen
25 Helle Frost Marinussen
26 Heine Jensen
27 Maria Nilsson
28 Anders Pedersen
29 Preben Holm
30 Rune Knudsen
31 Søren Munk
32 Alan Winther-Jørgensen
33 Jens Birklykke
34 Karsten Hasselflug
35 René Olesen
36 Kristina Frandsen
37 Amalie K. Hansen
38 Daniel W. Hansen
39 Line W. Laursen
40 Emilia Petersen
41 Isabella Sole
42 Dan Olesen
 
RUNDELØB:
01 Susanne Lundgren
02 Hanne Elling
03 Arne Flemming Pedersen
04 Ann Haubenreisser Pedersen
05 Anne Bundgaard
06 Dorte Munk
07 Linda Jensen
08 Malene Møller
09 Birgitte Vinther Sørensen
10 Frederik Nordberg Jensen
 
MÅSKE DELTAGERE: 
(Tina Thomsen)
(Pia Birk Nielsen)
(Ole Sørensen)
(Louise Lindgaard)
(C) Rico Eiersted  | Tlf.: +45 20 49 21 99 | rico@strandby.dk