Bookmark and Share     Sitemap

Intelligente bygningsinstallationer

Med energiforbrug som et af de varmeste temaer er intelligente bygningsinstallationer et fantastisk redskab. Lad den intelligente installation sørge for op i mod 50% besparelser på det samlede energiforbrug.

Bygninger udgør 40% af alt energiforbrug og med stigende energipriser, krav om energioptimering lurer store besparelser lige om hjørnet. Med den rette optimering af bygningens installationer kan besparelser på op mod 50% opnås, hvilket vi mener er et økonomisk incitament, der er værd at overveje.

HVAD ER EN INTELLIGENT INSTALLATION
Intelligente bygningsinstallationer (IBI) er ikke bare elinstallationer, der tænker selv, men elinstallationer, der styrer andre områder af forbruget så som varmvandspumpe, vandvarmer, fjernvarme, kul- gas- og oliefyr samt vvs-installationer.
Det betyder ikke, at man som bruger af installationen har overladt indflydelsen på sit forbrug til andre, tvært imod. En IBI sørger for, at brugeren tager stilling til sine behov og forbrug i samarbejde med os, prioriterer og håndterer dem og efterlader de tekniske detaljer til os.
En intelligent bygningsinstallation indeholder et hav af funktionsmuligheder, og med os som projektansvarlig sørger vi for det tekniske i form af projektering, programmering og installation

Når den nye IBI er sat i drift, bliver du som kunde grundigt sat ind i de funktioner, der er behov for, og kan nu uden daglige begrænsninger tage din installation i brug.

 

Elfirmaet Jens Schou-Andersen | Ølstvadbrovej 24, 8940 Randers SV  | Tlf.: 86 42 70 25 | jsa@el-jsa.dk