Bookmark and Share     Sitemap

Kvalitetsstyring

Hvad er SKS

Sikkerheds Kvalitets Styring “SKS” er et lovkrav, som betyder, at alle som udfører el-installationer, skal indføre kvalitetsstyring, for at undgå el-ulykker, brande m.v. og for samtidig at højne kvaliteten af det udførte arbejde. Elektricitetsrådet holder et vågent øje med at reglerne bliver overholdt, således at niveauet af udførte el-installationer bliver højnet.

Hvordan gør vi

Når vi har udført en ny installation, afleverer vi en dokumentation til kunden, som omfatter en beskrivelse af det udførte arbejde og et kontrolskema på de udførte installationer. Således er vi sikre på, at det udførte arbejde er udført efter gældende love og forskrifter.

Hvad koster det

Det er klart at ekstra dokumentation koster lidt ekstra, men hen af vejen opdager de fleste at det lille ekstra tidsforbrug i starten, tjener sig ind mange gange ved efterfølgende ændringer i installationen - det er nemmere næste gang, for alting er dokumenteret.

Certificering

Elfirmaet Jens Schou-Andersen er senest certficeret 29. november 2011 gennem Lekon Gruppen. Vor autorisation kan ses her på Sikkerhedsstyrelsens register
Elfirmaet Jens Schou-Andersen | Ølstvadbrovej 24, 8940 Randers SV  | Tlf.: 86 42 70 25 | jsa@el-jsa.dk