Bookmark and Share     Sitemap

Økonomiske fordele ved solcelleanlæg

UAFHÆNGIGHED:
Du kan producere din egen elektricitet fra solceller. Du er ikke påvirket
af stigende elpriser og du kan bruge din elektricitet til eget forbrug.

UDNYTTELSE:
Du bruger dit eget tag som en ekstra indtægtskilde ved etablering af et solcelleanlæg.

GARANTI:
Dit solcelleanlæg sikrer dig en garanteret indkomst i 25 år.

GOD FORRETNING:
Solceller og solcelleanlæg som helhed er ofte en mere rentabel og altid en mere
sikker investering end aktier.

Vi installerer solcelle-anlæg i alle størrelser

Anlæg der passer til alle

Randers Naturcenter 

Hos Randers Naturcenter har vi installeret et større anlæg med en effekt på op til 48 kW.
..
På TV monitor vises aktuel produktion og forbrug.
 
Randers Naturcenter
Elfirmaet Jens Schou-Andersen | Ølstvadbrovej 24, 8940 Randers SV  | Tlf.: 86 42 70 25 | jsa@el-jsa.dk