Håndværkere / Byggetilsyn

Byggetilsyn

Behov for byggetilsyn, byggerådgivning eller måske energieffektivisering? Så er her et smart tip til, hvordan du kan modtage op til tre seriøse tilbud - gratis og nemt - på disse emner. På onlineportalen Boligtilstand.dk opretter du din opgave ved at udfylde online skemaet på mindre end fire minutter. Senest efter 48 timer modtager du 3 friske tilbud fra byggerådgivere eller energikonsulenter, som meget gerne vil lave din opgave og levere et hurtigt tilbud på den. Overvejer du at bygge en bygning på din nye grund eller i gang med den helt gennemgribende renovering af boligen? Så bør du hyre et professionelt byggetilsyn.
 
Det kan være et stor mundfuld at lede en byggeproces, hvis du ikke har prøvet det før. Der er en mængde aspekter man skal være fokuseret på i byggeprojektet og dertil en del faldgruber. Vores godkendte bygningsrådgivere ser alle de typiske byggefejl, som ofte findes i et byggeproces eller en renovering. Der vil altid findes fejl men professionelle byggekonsulenter opdager og dokumenterer dem i tide. Når du indgår en aftale med en bygningskonsulent, fastlægges det nødvendige antal byggetilsyn og på hvilke tidspunkter i byggeprocessen de pågældende tilsyn skal gennemføres. Derudover bliver der indgået en skriftlig aftale så der ikke sker nogen form for tvivl undervejs i byggeprocessen. Et byggetilsyn varer normalt en times tid, hvor det senest udførte arbejde kontrolleres. Når byggetilsynet er afsluttet produceres en rapport med en sammenstilling af de fundne fejl og denne rapport overleveres til den ansvarlige i det pågældende entreprenørfirma. På denne måde bliver entreprenøren gjort opmærksom på de punkter, som skal udbedres inden byggeprojektet kan genoptages.
 
En kompetent energikonsulent kan assistere dig med at energieffektivisere dit hus. I Danmark bruges over 36% af al energi til varme, ventilation, lys mm i ejendomme. Således er energirenovering af bygninger et vigtigt område til at opfylde statens mål for sænkningen af CO2-udledningen. Målet er, at energiforbruget skal sænkes med mindst 55% i nuværende byggeri og 70% i nybyggeri senest i 2055. For at dette mål kan nås, må der foretages en temmelig omfattende energieffektivisering i både nuværende og nye byggerier. En gennemgang af en mængde stribe bygninger har afsløret, at det i gennemsnit er realistisk at spare 25% på elforbruget og 20% på varmen. Den største besparelse fås ved energieffektivisering af bygningens ventilationsanlæg. 
Når man vælger mørtel, skal man huske, at en stærk mørtel ikke altid er det bedste valg. Sker der skader på murværk, man har opmuret med en meget stærk mørtel, vil revnerne typisk være lodrette og gå igennem både sten og mørtelfuger. Har man i stedet brugt en svagere mørtel, vil murværket ofte kun revne i mørtelfugerne.
Det er nemmere at reparere skaden. Stenenes evne til at suge vand (minutsugning) har også betydning for, hvilken mørtel man bør vælge. En meget cementholdig mørtel suges hurtigt død. Det vil sige, at man ikke kan nå at lægge stenen, mens mørtlen er bearbejdelig og behagelig at arbejde med.

Teglbjælkers bæreevne skal fastlægges ved beregning. Beregningerne foretages typisk af et ingeniørfirma eller af producenten. Teglbjælker, der anvendes i facader, kan være udsat for vedvarende, relativt høj fugtighed. De teglbjælker skal derfor armeres med rustfast stål, så der ikke opstår korrosionsskader. Teglbjælker til bagmure og skillevægge armeres normalt med tentorstål eller kamstål. Længden af forspændte tegloverliggerere bør ikke overstige:
  • 2,40 m for enkeltskiftes overliggere (svarende til 10 mursten).
  • 4,00 m for dobbeltskiftes overliggere (svarende til 16,5 mursten).