Håndværkere / Forsikringstilbud

Forsikringstilbud

Positive forsikringseksperter tilbyder som en selvfølge at yde assistance i alle områder eksempelvis i Furesø kommune. 3forsikringstilbud.dk opstøver bare tilbud hos reelle forsikringsvirksomheder, og du er således sikret suverænt forsikringsarbejde året rundt. Helt nøjagtigt assisterer vi jer med at knytte en seriøs forbindelse til anerkendte eksperter i for eks. Furesø.
 
Via vores fleksible forsikrings internetportal vil vi tilbyde, at levere dig tre egnede forsikringsmægler tilbud fra travle billige forsikringsselskaber i din region. Brug 3forsikringstilbud.dk i dag, så ender du med i nærheden af 60 % i prisrabat med en servicemindet og kvalificeret forsikringsmægler i dit nærområde. Få f.ex. et kontant svar på denne slags forsikring spørgsmål:
  • Kan man anke en afgørelse fra ankenævnet?
  • Kan man få forsikret en dyr MC, fx en Harley Davidson?
  • Koster forsikringen mere, hvis en bil har trækkrog?

Bestil 3 forsikringstilbud helt gratis

Forsikringsmæglersiden 3forsikringstilbud.dk er en både kvik og robust net forsikringshjælp, som tager hånd om at finde drøngode tilbud på grundigt forsikringshjælp. Assurandør Silje Bremmer taler for, at man altid bestiller mindst 3 tilbud, når man har brug for en forsikring. Du kan få kongerigets bedste priser på positive forsikringsselskaber i eksempelvis Furesø.
 
3. generationsdirektiverne sigtede på en effektivisering af det indre marked.
l 3. skadesforsikringsdirektiv fra 1992 blev der etableret et princip om et system med kun én koncession. Det skulle muliggøre udøvelsen af alle former for skadesforsikringsvirksomhed, uanset om der skete en etablering, eller der var tale om grænseoverskridende virksomhed. Hjemlandstilsynet skulle meddele koncessionen, der herefter skulle have gyldighed i hele EF. Tilsynet blev baseret på hjemlandsreglerne, mens direktivet indeholdt regler om harmonisering af tekniske reserver og midlernes anbringelse. Samme princip om én koncession blev lagt til grund i 3. livsforsikringsdirektiv ligeledes fra 1992.
 
De tre generationer af generelle forsikringsdirektiver danner rammen om det EF-retlige grundlag for forsikringserhvervet i det nuværende EU. Direktiverne afspejler sig i den nationale lovgivning, der dog også typisk - ikke mindst herhjemme -indeholder yderligere krav. På en række specialområder af klar betydning for forsikringsmarkedet er der gennemført direktiver og andre reguleringer, blandt andet om co-assurance, selskabsretlige forhold og forsikringsmæglere. Realiseringen af det indre marked har som nævnt været en hovedbestræbelse for fællesskabspolitikken.
 
På forsikringsområdet kan man næppe sige, at det er lykkedes i nogen udstrakt grad. På livsforsikrings- og pensionsmarkedet har skattemæssige forhold reelt blokeret herfor. På det øvrige forsikringsmarked - såvel som for markedet vedrørende andre finansielle tjenesteydelser - er der i hvert fald i detailleddet konstateret meget betydelige barrierer i form af blandt andet kulturelle forskelle, myndighedsforhindringer gennem forbrugerpolitiske reguleringer uden for direktiverne samt sproglige og geografiske barrierer. Eksempelvis har en undersøgelse fra 2003, der blev foretaget af en række britiske finansielle organisationer, vist, at detailmarkedet i EU i meget ringe grad fungerer som et fælles indre marked.