Vejviseren / Vejviseren / DH-Fredensborg - DANSKE HANDICAPORGANISATIONER
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue) 

DH-Fredensborg - DANSKE HANDICAPORGANISATIONER

Forkortes i daglig tale til DH

 

Formål:

DH-FREDENSBORG varetager fælles interesser for de tilsluttede handicaporganisationer og er som en paraplyorganisation for de 32 handicaporganisationer, som er tilsluttet på landsplan. DH-Fredensborg varetager de lokale interesser for de tilsluttede handicaporganisationer i Fredensborg.

Aktiviteter:

DH-FREDENSBORG driver interessepolitisk virksomhed på det lokale plan, og er repræsenteret i en række råd, udvalg og styrelser, bl.a. Fredensborg Handicapråd, Det lokale Beskæftigelsesråd, Trafiksikkerhedsudvalget og Frivilligcenter Fredensborg.

DH-FREDENSBORG arbejder på det lokale niveau for alle mennesker med handicap. Vi rådgiver byrådet og forvaltningen i Fredensborg Kommune i alle spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap. Vi arbejder for at gøre alle samfundets tilbud tilgængelige for alle borgere, også for mennesker med handicap.

DH-FREDENSBORG arrangerer hvert år 2-3 åbne møder/seminarer, hvor der kommer en foredragsholder med et aktuelt emne. Se ugepressen.

DH-FREDENSBORG udnævner hvert år på den internationale handicapdag, den 3. december ”Årets Handicappris”, som er en hæder til en person eller virksomhed, som har gjort en stor indsats, som vil give mennesker med handicap en bedre dagligdag.

Målgruppe:

DH-FREDENSBORGS målgruppe er alle borgere i Fredensborg Kommune, der har en medfødt eller tilstødt funktionsnedsættelse, fysisk eller psykisk, og for deres pårørende. Vi arbejder for at forebygge, eliminere, begrænse eller afhjælpe følgerne ved medfødt eller tilstødt langvarig fysisk, psykisk, intellektuel, kognitiv eller sensorisk funktionsnedsættelse. Vi arbejder for ”lige muligheder for alle”.

Telefon: 4914 3782

E-mail: lola.hollesen@email.dk

www: www.handicap.dk/lokalt/fredensborg/

Kontaktperson: Lola Hollesen, formand

Frivilligcenter Fredensborg | Teglgårdsvej 423A, 3050 Humlebæk  | Tlf.: 30 28 40 85 | admin@frivilligcenterfredensborg.dk