Kontakt os Bliv medlem / Om os / Referater & Resumer / Generalforsamlinger / Generalforsamling 14. april 2011
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue) 

Generalforsamling 14. april 2011

Referat fra generalforsamling i Frivilligcenter Fredensborg den 14. april kl. 18.00 i Dagcenter Humlebæk, Ida Tesdopfsvej 2, 3050 Humlebæk.

Alle medlemmer fik udleveret et chartek med flg. papirer. Dagsorden, mindstegrundlag for frivilligcentre, vedtægter, girokort, kursustilbud, årsberetning og årsregnskab.

Dagsorden for generalforsamling

Formanden Ruth Cilvik Andersen bød velkommen. 1) Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

Som dirigent blev valgt Sahar Faour og ordet blev givet videre til dirigenten. Dirigenten kunne konstatere at indkaldelse til generalforsamling er sket rettidigt. Der har været annonce i Uge Avisen og der er sendt brev/e-mail til alle interesserede mindst fire uger før.

Som referent blev valgt Vera Wetlesen Som stemmetællere blev valgt Fadi, Vivi og Ove.

2) Bestyrelsen/formandens beretning. Formanden læste årsberetningen op og den blev godkendt.

3) Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab. Revisor Peter S. Nielsen forelagde årsregnskabet for perioden 09.11.2010 til 31.12.2010. Regnskabet blev godkendt.

4) Forelæggelse af budget og fokusområder Vera Wetlesen forelagde budget for 2011 og 2012. Budgettet blev godkendt Vera Wetlesen forlagde fokusområder som Frivilligcenter Fredensborg arbejder efter. Frivilligcenter Fredensborg har underskrevet en aftale med

Landsorganisationen for Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark. Aftalen hedder: ”Mindstegrund for frivilligcentre”. Det er et krav fra Landsorganisationen at centret arbejder efter mindstegrundlaget for at kunne benytte sig af logoet. Kerneydelserne blev gennemgået. Herefter blev fokusområderne godkendt.

5) Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslog at kontingentet for enkeltpersoner er kr. 100,- per år og for foreninger kr. 200,- per år. Forslaget blev godkendt. Der er betalingsfrist den 10. maj 2011.

6) Indkomne forslag. Der er ikke indkommet forslag.

7) Valg af bestyrelse og suppleanter jvf. §7 stk.2 og 3. På valg til bestyrelsen: Næstformand: Sahar Faour, genopstiller Kasserer: Lola Hollersen, genopstiller

Menigt medlem: Winnie Atkinson, genopstiller ovenstående personer blev genvalgt.

Suppleanter til bestyrelsen, 2 personer: Knud Pedersen, genopstiller Bestyrelsen foreslog Louis Sander Larsen. Ovennævnte personer blev valgt til suppleanter.

8) Valg af godkendt ekstern revisor Bestyrelsen foreslog den nuværende statsautoriseret revisor Peter S. Nielsen som revisor for det kommende år. Peter S. Nielsen blev genvalgt som revisor.

9) Evt. Ove Vraa Pedersen fortalte at der afholdes et kræmmermarked i Humlebæk den 11. juni. Vera Wetlesen undersøger nærmere til mødet

den 26. april om muligheder.

Internationalt Frivillighedsår

• Kursus for frivillige 12. og 13. maj Kurset er for alle, der yder en frivillig social indsats.

• Synlighedsdage lørdag den 11. juni, Humlebæk, Strandvejskirken og området omkring lørdag den 10. sep. Fredensborg den Gamle Biograf. lørdag den 17. sept. Kokkedal, Egedals Skolens Kantine? lørdag den 24. sept. Nivå, Biblioteket og evt. pigernes Gymnastiksal og telt og Centeret? Tirsdag den 26. april tager vi fat i planlægningen og tilrettelæggelsen af synlighedsdagene. Det foregår i Rådhuskælderen i Kokkedal.

Politiker i praktik I uge 39 skal politikerne i praktik, så foreningerne må kort beskrive hvilke områder i deres forening, man kan forestille sig at en politiker kan være i praktik et par timer i uge 39.

Frivillighedsdag den 30. september, her udnævnes en ILDSJÆL Frivilligcentret udarbejder kriterier for udnævnelsen af en Frivilligpris. Foreningerne indstiller en person fra deres forening til prisen. Frivilligcentret søger en fond om penge til prisen.

Formanden takkede for en god generalforsamling og en særlig tak til Knud Erik Koch for at vi må benytte os af de fine lokaler og en tak til revisor Peter S. Nielsen for en god hjælp til regnskabet her i begyndelsen. Tak til alle fremmødte og på gensyn den 26. april i Rådhuskælderen.

Referent. Vera Wetlesen Referatet er godkendt på bestyrelsesmødet den 4. maj 2011.

Ruth Cilvik Andersen Formand

Jannie Lehman Menigt medlem

Suppleanter:

Knud Pedersen 1. suppleant

Sahar Faour Næstformand

Winnie Atkinson Menigt medlem

Louis Sander Larsen 2. suppleant

Lola Hollesen Kasserer

Frivilligcenter Fredensborg | Teglgårdsvej 423A, 3050 Humlebæk  | Tlf.: 30 28 40 85 | admin@frivilligcenterfredensborg.dk