Vejviseren / Vejviseren / HSP-Foreningen
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue) 

HSP-Foreningen

Formål: Fra vedtægterne:

1. At udbrede kendskabet til personlighedstrækket ”højsensitiv person” (HSP) til samfundet generelt, politikere, forvaltninger, institutioner, arbejdsformidlinger, det offentlige og private arbejdsmarked, relevante råd, udvalg og faggrupper og lignende.

2. At samarbejde med disse om integration at sensitive mennesker i samfundet herunder især arbejdsmarkedet, ud fra den betragtning at de har ressourcer at bidrage med.

3. At forske i og beskrive sensitivitet er, med fokus på resurser/evner. At udbrede kendskabet til de allerede eksisterende udenlandske erfaringer om sensitive.

4. At støtte og hjælpe sensitive fx via skabelse af diverse netværk og fora, og dermed danne grundlag for udveksling og erfaring.

Aktiviteter:

Oplysende og støttende:

Nyheder på hjemmesiden, folderen ”Er du sensitiv” kan hentes på hjemmesiden

Foredrag til voksne sensitive og forældre til sensitive børn, caféarrangementer samt div. oplysende materiale under udarbejdelse

Lokalafdelinger, selvhjælpsgrupper

Målgruppe: Særligt sensitive mennesker plus deres omgivelser, dvs. alle mennesker og institutioner

Tlf.: 2170 5352

E-mail: kontakt@hsp-foreningen.dk eller athinadelskov@mail.dk

www: www.hsp-foreningen.dk

Kontaktperson: Athina Delskov (indtil vi får en lokalafdeling) 

 

Frivilligcenter Fredensborg | Teglgårdsvej 423A, 3050 Humlebæk  | Tlf.: 30 28 40 85 | admin@frivilligcenterfredensborg.dk