Nyheder / Patient og sundhedsforeningernes møde
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue) 

Patient og sundhedsforeningernes møde

Resumé fra inspirationsmøde tirsdag den 21. februar i Frivilligcentret.

Tilstede:

Lungepatient.dk: Annelise Nerving,

SIND: Kim Kjeldgaard,

Scleroseforeningen: Dorthe Ruff Eriksen og Lykke Pedersen

Projektleder, Anders B. Jeppesen

Centerleder, Vera Wetlesen

Afbud fra foreninger og grupper, der ønsker at deltage:

Fleksjob & skånejob: Else Magrethe Fischer

Diabetesforeningen

Astma og allergiforbundet 

HSP

ADHD 

Hjerne Sagen

Danske Handikap Organisationer: Lola Hollesen 

 Kræftens Bekæmpelse

Anonym Rådgivning: Bente Thomsen

 

Resumé

 1. Der var en introduktionsrunde
 2.   Vera fortalte om baggrunden for initiativet til inspirationsmødet I løbet af sommeren måske allerede fra 1. juni får Frivilligcenter Fredensborg større lokaler og det vil give en masse muligheder for foreningerne til nye aktiviteter. Tegningen af lokalerne blev gennemgået.
 3.   Projektkoordinator for Selvhjælp Fredensborg ”idé runde” Anders fortalte om Selvhjælp og om de mange muligheder Selvhjælp kan give gennem et samarbejde med Patient- og Sundhedsforeningerne. Til støtte for at få gang i selvhjælpsgrupper, kan der laves foredrag fra de enkelte områder eller fælles temaer på tværs. Det vil være en god idé at få ideer på bordet i løbet af foråret, så kan der udarbejdes et efterårs program med hovedpunkter.

Eksempler på grupper:

1. Pårørende til misbrugere         8. Ensomhed

2. Sorg og tab                            9. Parforhold og Skilsmisse

3. Angst og fobi                        10. Efterladte efter selvmord

4. Efterlønsgruppe                    11. Manglende kontakt til børn

5. Mandegrupper                      12. Kroniske lidelser

6. Stress                                  13. Særligt sensitive personer

7. Sund mad                            14. Forældre til børn med ADHD

 

Eksempler på foredrag:

 1. hvordan er det at være pårørende til misbrugere
 2. sorg – det at miste en ægtefælle, ven, søskende eller bedsteforældre
 3. angst, depression og fobi
 4. stress – hvordan kunne det gå så galt?
 5. sund mad, kost og motion
 6. hvad er ensomhed og hvad er et godt socialt liv
 7. det vanskelige ved parforhold og skilsmisse
 8. hvorfor, hvorfor spørger efterladte til selvmord og selvmordstruende
 9. kroniske smerter og lidelser 
 10.  særlig sensitive mennesker – hvad kan jeg selv gøre?
 11. hvordan får jeg hverdagen til at fungere med ADHD i familien?
 12. noget for ”kun mænd  
4. Der er uendelige emner, der kan tages fat i på tværs af alle patient- og sundhedsforeningerne og nogle rækker ind over alle de sociale og humanitære foreninger og derfor bliver det vigtigt at signalere at alle foreninger og borgere er velkomne.
En forening, der er med i ”Cafeen på Tværs” (foreløbigt navn) har også mulighed for at afholde egne arrangementer for sine medlemmer. Det kan for eksempel være at Diabetesforeningen ønsker et særlig diabetes foredrag eller aktiviteter med sund kost og motion. Det ene udelukker ikke det andet. Tidshorisont, må vi nok regne med at det tager 3 – 5 år at få opbygget og udviklet projektet. De borgere, der har gennemgået kurset for ”kroniske lidelser” mv. har mulighed for at kunne fortsætte med at mødes i en netværksgruppe i Frivilligcentret eller være aktiv i ”Cafeen på Tværs”. Der kan også være andre grupper, der har behov for at mødes efter et endt forløb.
 
5. Opsamling og videre forløb
 
Der var bred tilslutning til at lave en Café på tværs af Patient- og Sundhedsforeningerne, så man kan hjælpe hinanden med vagterne, ligesom der var enighed om at temaer og aktiviteter kan gå på tværs og fint kan komplimentere de enkelte foreningers emner og kerneområder og samtidig kan foreningerne lave egne arrangementer for deres medlemmer i Frivilligcentrets foredragssal.
 
6. Afslutning, herunder næste møde
 
Næste møde afholdes den 15. maj i Frivilligcentret kl. 13.00 – 15.00. Alle Patient- og Sundhedsforeningerne som Frivilligcentret har på listen, vil få tilsendt resumeet fra dette møde.
 
Vi håber at se rigtig mange til næste møde – sæt kryds i kalenderen.
 
Referent:
Vera Wetlesen, Centerleder                   
Frivilligcenter Fredensborg | Teglgårdsvej 423A, 3050 Humlebæk  | Tlf.: 30 28 40 85 | admin@frivilligcenterfredensborg.dk