Kontakt os Bliv medlem / Om os / Referater & Resumer / Fælles foreningsmøder / Statusmøde 3. januar 2012
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue) 

Statusmøde 3. januar 2012

Humlebæk, den 05.01.2012

Resume fra statusmøde for foreninger

Onsdag den 04. januar 2012 kl. 19.00 i Dagcenter Humlebæk.

Tilstede: Kræftens Bekæmpelse: Inga Dige og Ove Wraae Pedersen,

Livline i Sorgen: Pia Glavind,

Ældre Sagen: Allan Frank og Knud Pedersen,

Lunge Patient Foreningen: Anne-Lise Nerving,

Den Spanske Forening: Ana Maria Vega,

MINOGDIN: Bente Fobian,

Dansk Folkehjælp: Inge Walloe, Annette Voetmann, Lissy Holtegaard,

Frivillige i Frivilligcentret: arbejder på at få en lokalafdeling af Mødrehjælpen oprettet, Hanne Krogh, Vivi Jensen.

Webmaster for Frivilligcentret: Pia K. Sommer.

Bestyrelsesmedlemmer i Frivilligcentret: Ruth Cilwik Andersen, Sarah Faour, Winnie Atkinson, Louis Sander Larsen og Knud Pedersen.

Dagsorden:                                     

 

1) Velkommen v/Ruth

Ruth bød velkommen ind i det nye år og til mødet.

 

2) Strategiske målsætninger for Frivilligcenter Fredensborg for 2012 v/Vera

Vera gennemgik det omdelte oplæg om Frivilligcentrets Strategi for 2012

 

3) Organisationsoversigt med arbejdsopgaver v/Vera

Vera gennemgik den omdelte organisationsoversigt

 

4) Teglgårdsvej 423A v/Knud

Knud og Allan gennemgik lokalerne på Teglgårdsvej 423A.

Fredensborg Kommune har besluttet at Frivilligcentret kun får det ene af husene og at ombygningen går i gang snarest.

Arbejdsgruppen for Teglgårdsvej består af Byggesagkynding Allan Frank, Arkitekt Andreas, Ruth Cilwik Andersen og Knud Pedersen. Gruppen har nøje beskrevet hvilke ting/forhold, der bør laves for at huset skal være klar til indflytning. Det må siges at husets udvendige stand samt vinduer mod nord trænger til en meget kærlig hånd. Der skal laves et handicap toilet og hovedindgangen skal flyttes. Det ene toilet skal nedlægges og fliser fjernes, så der kan blive reception der.

En af udfordringerne bliver at der ikke er kontorer nok, ikke engang til de eksisterende foreninger som i dag befinder sig på Baunebjergskolen, derfor har vi en forespørgsel ud om at få lov til at bevare lokalerne.

 

5) Kalender for 2012 med møder og kurser(kursus den 29. februar og 1. marts)v/ Vera

Der er udarbejdet et Årshjul med datoer for møder og kurser som vi kender på nuværende tidspunkt. Opfordring til at få alle datoer ind i ens kalender, så datoerne bliver reserveret.

 

6) Den sociale vejviser v/Hanne og Vera

Hanne har skrevet ud til cirka halvdelen af foreninger og ringer jer op efterfølgende.

Meningen er at alle aktive foreninger i Fredensborg og de foreninger, der dækker Nordsjælland skal være synlige på dette overblik. Når nye foreninger dukker op hen ad vejen skal de selvfølgelig tilføjes.

.

7) Nyhedsbrev med nyheder fremadrettet og frivilligjobs v/Vera

Nyhedsbrevet ønskes fremadrettet med kalender om aktiviteter og arrangementer som har været afholdt og som har en nyhedsværdi.

 

8) Forberedelse til generalforsamling den 18.april kl. 18.00 i Humlebæk Dagcenter v/Ruth

Forslag til program:

Kl. 18.00 Velkomst og let anretning

Kl. 19.00 Generalforsamling

Kl. 19.15 Pause

Kl. 20.30 Oplæg v/Johs Berthelsen

Rammeaftale for spilleregler

Ansatte og frivillige hånd i hånd med efterfølgende spørgsmål og diskussion

(Folderen om emnet uddeles ved næste møde)

Kl. 22.00 Tak for i aften

 

9) Eventuelt

Der er flere foreninger specielt på patient og det sundhedsmæssige område, der ønsker at lave nogle synlighedsprojekter sammen. Frivilligcentret vil indkalde til et møde herom snarest.

 

Næste møde 7. marts kl. 19.00 Humlebæk Dagcenter.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

 

V/formand Ruth Cilwik Andersen

 

Frivilligcenter Fredensborg | Teglgårdsvej 423A, 3050 Humlebæk  | Tlf.: 30 28 40 85 | admin@frivilligcenterfredensborg.dk