Kontakt os Bliv medlem / Om os / Referater & Resumer / Generalforsamlinger / Stiftende generalforsamling
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue) 

Stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling den 9. november 2010 afholdt på Karlebo Kro.

Tilstede: Peter Nielsen, Ruth Cilwik Andersen, Helge From, Kirsten Vang,

Jannie Lehmann,  Mohammed Sayed, Winnie Atkinson, Sahar Faour, Lars Sandt,

Jens Andersen,  Knud Pedersen, Henrik Nielsen, Fadi Abou Jamous, Galip Sahan,

Jette Bonner, Inga Dige, Allan Frank – Nielsen, Jørgen Simonsen, Lone Josephsen,

Knud-Erik Koch, Marianne Høyland, Uffe Philip, Flemming Larsen, Vera Wetlesen.

På vegne af initiativgruppen bød Ruth Cilwik Andersen velkommen.

 Initiativgruppen har i perioden fra midten af april til nu bestået af:
 
 Nivå/Kokkedal Integrationsgruppe 
 Per Henrik Kæseler, Dansk Handicap Forbund                  
 Jens Andersen, Dansk Handicap Forbund                         
 Lola Hollesen, Dansk Handicap organisationer
 Lis Kofoed,
 Pia Bødtker, Dansk Røde Kors
 Anette Lewinsky, Sclerose foreningen            
 Kirsten Vang,  Tolv trin Fællesskaber             
 Lars Sand, Dansk Handicap Forbund  
 Ruth Cilwik Andersen, Strandvejskirken i Humlebæk
 

Ruth takkede de mange fremmødte for deres aktive deltagelse i et kommende Frivilligcenter i Fredensborg. Ruth fortalte om baggrunden og ideen til et Frivilligcenter i Fredensborg. Herefter gik vi over til dagsordenen.

 

Dagsorden:

1.    Valg af dirigent, referent og stemmetællere (3)

        2.    Vedtagelse af vedtægter   
        3.    Fastsættelse af årligt kontingent
        4.    Valg af revisor
 
        5.    Valg til bestyrelsen og suppleanter
 
 

Ad 1. valg af dirigent, Peter Nielsen blev valgt og herefter fik dirigenten ordet.         

 Valg af referent: Vera Wetlesen blev valgt. Referatet vil blive lagt ud på hjemmesiden når det er godkendt af den nyvalgte bestyrelse.

Valg af stemmetællere: Helge, Henrik og Fadid blev valgt

 

Ad 2. Gennemgang og vedtagelse af vedtægter skete med nogle få ændringer.

Vedtægterne vil blive lagt på hjemmesiden.

 

Ad 3.   Det blev besluttet at udsætte punktet til den ordinære generalforsamling i  foråret 2012.

 Ad. 4.  Statsautoriseret revisor Peter Nielsen blev valgt. 

Ad. 5.  Valg til bestyrelsen:           

 Formand:                    Ruth Cilwik Andersen

Næstformand:             Sahar Faour

Kasserer:                    Kirsten Vang

Sekretær:                   Jannie Lehmann

Menig medlem:           Lola Hollesen

  1. suppleant:                 Winnie Atkinson
  2. suppleant:                 Knud Pedersen

 

Ruth sluttede af med en stor tak til alle fremmødte og en særlig tak til dirigenten. 

Referent: Vera Wetlesen.

Den 09.11.2010

Humlebæk den 24.november 2011

 Underskrevet på det første bestyrelsesmøde den   24.november 2010. 

Frivilligcenter Fredensborg | Teglgårdsvej 423A, 3050 Humlebæk  | Tlf.: 30 28 40 85 | admin@frivilligcenterfredensborg.dk