Grenaa Cykle Club
 
 
 
Grenaa Cykle Club består af 3 afdelinger, der tilsammen rummer 200 medlemmer.
Cykleklubbens tre afdelinger er: Børn og unge, motion landevej + landevej elite, samt MTB.
 
I Grenaa Cykle Club cykler man bl.a. fordi, det er sjov motion, en social aktivitet og fordi det er en udfordrende og krævende sportsgren.
 
Jens Sørensen er formand for GCC. Jens kan træffes på mail: jens@nisbus.dk eller på telefon 60180336.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PNyheder
 
 
 
Landevejsløb søndag 19/5 2019.
Spændende skriv fra Roy omkring
Så er ansøgninger sendt til Norddjurs og syddjurs Kommuner.
Ruten er den, som der var enighed om sidste år, som dog ikke
blev til noget.

Umiddelbart skal vi bruge 13 poster, håber på 4-6 politihjemmeværn til poster på Kanalvej/Sivestedvej.
Thomas Roaltsen har fået Ok fra Motorcross club til brug af deres Parkering samt evt. el.
Ole Poulsen har sagt ja til at stå for salgsbod. Har set TT løbende igennem sidste sæson, vi skal max forvente 100 deltagere
Jens Erik har sagt ok til at hjælpe, han spørger Søren om han
også vil hjælpe. Vil betyde rigtig meget at vi har deres ekspertise
at trække på.
Håber Peter Christensen vil tage den sædvanlige tjans med propositioner, samt dommer-og tidtagningsvogn på løbsdagent
Vi skal ikke stå for indskrivning da der er elektronisk indskrivning nu. Der vil blive indkaldt til møde i uge 6, så vi kan få lagt en
videre plan.
 
Spinning
I landevejsudvalget har de snakket om, muligheden for at kunne
gå til spinning her i vinterperioden. Carsten Eriksen har undersøgt mulighederne og er kommet frem til følgende.
http://www.grenaafirmaidraet.dk er kommet med et tilbud til alle medlemmer som lyder som følger.
Vi kan få vores eget hold hvis vi kan blive en 15-20 stykker og prisen vil være 400,-kr for ca 15 gange. Altså ca. 26,-kr pr gang.
Hvis vi kan skaffe nok til et helt hold, vil de kunne tilbyde kørsel
om tirsdagen kl. 19.15 - 20.15.
En anden mulighed er, at man går ind på http://www.grenaafirmaidraet.dk og tilmelder sig hvornår man
vil træne. Der vil selvfølgelig ikke plads til så mange på holdet af Gcc’s medlemmer så.
Hilsen Carsten Eriksen og Landevejsudvalget.
 
Landevejsmøde-referat fra d. 22.10.18
Kan ses på medlemssiden.
 
Jubilæum og sæsonafslutning - 17 november 2018.
 

 
Bestyrrelsesmøde referat fra 19/9 2018 kan nu ses under medlemssiden.
 
Grenå Mtb gadeløb 2018
 
 
Så er der “Nyt fra formanden”
 
Så er der referat fra Børne & Unge udvalget.
Det ligger på medlemssiden.
 
MTB Løbs og aktivitetskalender 2018
Se her
 
 
Børne og unge opstart lørdag d. 7 april kl. 10
Vi mødes bag idrætscentret ved klubbens lokaler.
Efter en lille cykeltur er der fælleshygge med kakao, kage og kaffe for alle klubbens medlemmer, samt nye og andre nysgerrige. Se info om begivenhed på klubbens facebookside.
 
Du kan nu se referatet af bestyrrelsesmødet d. 21 marts under GCC/medlemssiden
 
Opstart af motion/landevej samt Licens/supermotionister
Grenaa Cykle Club Landevej/motion starter 31.3. kl 10
Vi mødes på P-pladsen ved SOSU skolen, Ydesvej 1, overfor Grenå Idræts Center.
Vi tilbyder træning i tre grupper, som kører på hvert sit niveau, så der er plads til alle.
Mød i god tid, så vi kan få et godt overblik, og danne de rigtige hold. 
Vi kører denne lørdag, en tur på 1 time, og mødes bagefter i klubhuset til en kop kaffe/ øl, sodavand.  
Se mere om årets træning, holdkaptajner mm under fanen ture og træning
 
Referat fra generalforsamlingen 2018
 
Formandens beretning 2018
 
Så er det tid for betaling af kontingent 2018
Kontingentet for 2018 er 325,- kr. Der ydes dog familierabat således at voksne og det første barn betaler fuld pris. Det efterfølgende barn betaler ½ pris, altså 162,50 kr. og resten er gratis.

Eks.: En familie bestående af 2 voksne og 3 børn: De 2 voksne betaler hver 325 kr. 1. barn betaler også 325 kr. 2. barn betaler 162,50 og det 3. barn er gratis. Altså i alt (325+325+325+162,50+0) =1.137,50 kr.

Indbetaling via banken skal ske på konto nr. 9376-3075600231.

Du kan også betale via MobilePay til nr. 86160. Ved indbetalingen både via banken og MobilePay, er det meget vigtigt, at du skriver – "kontingent", og navnet på den, der betales for.

KONTINGENTET SKAL VÆRE INDBETALT SENEST SØNDAG DEN 18. FEBRUAR 2018.

Kontingent for bestyrelsesmedlemmer og trænere er gratis.

Hvis du ikke længere ønsker at være medlem af klubben, vil jeg meget gerne vide det, således at jeg kan vedligeholde medlemsregistret, og således at du ikke efterfølgende får rykkere for manglende indbetaling.
 
Venlig hilsen
 
Peter Hilmer
Grenaa Cykle Club
Mobil: 2032 5922
 
Referat af bestyrrelsesmødet d. 17/1 2018
Ligger på medlemssiden.
 
Nytårshilsen fra formanden
 
 
Mobilepay, nu også en mulighed i Gcc
Nu kan du betale på mobilepay, når du handler i GCC
 
Ny formand i GCC 
Jens Sørensen blev, ved generalforsamlingen torsdag d. 9. februar 2017, valgt til formand for Grenaa Cykleclub. Jens afløste Ole Poulsen, som efter 5 år som formand for GCC havde besluttet at give stafetten videre. 
 
 
 
Sponsorstøtte til GCC
Mange af klubbens medlemmer er via deres OK-benzinkort med til at støtte Grenaa Cykle Club, hver gang de tanker brændstof.
Hvis du også ønsker at støtte GCC med et OK-benzinkort kan du læse mere her: OK-benzinkort (klik).
 
Indmeldelse i GCC
 
 

 

April
Slettestrandtur for voksne, raver og mtb. D. 18-20 april.
Se mere under begivenheden på Facebook.

 

Vigtige dage og datoer i 2019

 
Februar
Generalforsamling - tirsdag d. 26 februar 2019
 
Der indkaldes hermed til generalforsamling i GCC 2019 jvf vedtægterne.
Vi starter med lidt mad kl 18:30 og derefter kl 19:00 er der den ordinære generalforsamling
Af hensyn til maden, er det nødvendigt at melde sig til om man ønsker at spise med kl 18:30 og denne tilmelding skal ske til formanden senest den 22-2-19, enten via mail eller sms med navn og antal.
§6)
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. Generalforsamlingen finder sted hvert år i februar/marts måned og indvarsling skal bekendtgøres på klubbens hjemmeside + vores socialemedier med mindst 2 uges varsel. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Stemmeret har alle aktive som passive medlemmer. Gældende for alle er, at de ikke må være i restance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

§7)
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent + referent
2. Formandens beretning for det forløbne år
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
4. Fastlæggelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af formand (ulige år)
7. Valg af kasserer (lige år)
8. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer:
a) Børn/Unge udvalg (ulige år)
b) Landevejsudvalget (lige år)
c) MTB-udvalg (ulige år)
d) Sponsorudvalg (lige år)
e) PR/formidlingsudvalg (ulige år)


9. Valg af suppleanter (hvert år)
a) Børn/Unge udvalg
b) Landevejsudvalg
c) MTB-udvalg
d) Sponsorudvalg
e) PR/formidlingsudvalg
10. Valg af revisor og revisorsuppleant
11. EventueltMed venlig hilsen

Jens Sørensen

Grønningen 4

8500 Grenaa

jens@nisbus.dk

Tlf. : 60180336
 
 
 
           
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grenaa Cykle Club