Speiderhytta

Speiderhytta på Gjøvik (Fjellstien 1) ble bygget av Gjøvikspeiderne i samarbeid og ferdigstilt i 1936. Den har vært brukt som møtelokale hele tiden.
 
4. juni 2014 var gruppa også ferdig med å pusse opp Innersætra som vi har fått en langsiktig bruksavtale på. Innersætra brukes særlig til patruljeturer.
 
I tillegg har gamle 5. Gjøvik og senere den sammenslåtte Gjøvik speidergruppe brukt Kløverstua på Vind som møtelokale. Kløverstua eies nå av Ynglingen på Gjøvik og er også møteplass for Gjøvik KFUM/K