Criterias in Green Salon / How to become a Green Salon

How to become a Green Salon

Green Salons aim is to emphasize salons, that make special efforts to reduce the chemical burden in hair dressing, and to reduce waste and consumption of ressources and energy.
In a certified Green Salon you can always feel safe of the worst chemicals in cosmetics. 

3 steps to become a certified Green salon
1. Read the 8 obligatory demands of Green salon, see our criterias
These demands aim at
- 100 % excluding certain chemicals, that we consider specially harmful
- Substituting oxidative hair colours with safe products
- regulating use bleach
- use of organic serving
- use of environmental labelled products for washing etc.
 
2.

Tilmeld dig og gennemfør kurset God kemi i en Grøn Salon (Grøn salons Teoretiske kursus)
Tag kontakt til Grøn Salon og bestil en miljø- og energigennemgang. Vi hjælper med at udvælge indsatsområder og færdigformulere Energi- og miljøhandlingsplanen med mål og indsatser for det kommende år.
 
Green Salons Theoretical Course
 
 
Green Salons Hands-on Course


Hvad kræver Grøn Salon?
Fra den dag din salon bliver certificeret, skal den som minimum overholde Grøn Salons otte obligatoriske krav.
Det mest vidtgående er at skulle undvære en masse produkter, men det er også netop det som skal sikre dig og dine medarbejdere et bedre arbejdsmiljø. Det er jo også lige præcis derfor at dine kunder vælger din salon.

Energiforbrug og energibesparelser
Grøn Salon er andet end kemi. Med til certificeringen hører også en energigennem- gang, der samles som anbefalinger i en rapport. Rapporten viser status på salonens energiforbrug og giver en række ideer til, hvor der kan spares på energien. Erfaringen viser, at mange af forslagene kan iværksættes næsten omgående, og mange andre handler om at ændre vaner.

Når du har deltaget i kurset og fået gennemgået din salon, modtager du et diplom, et klistermærke til døren samt en miljø- og energirapport, med anvisninger til løbende forbedringer i din salon. Der kan evt. arrangeres en lokal diplomoverrækkelse i samarbejde med den lokale afdeling af EnergiTjenesten.

Årlig status
Én gang årligt får du et opfølgningsbesøg af en Grøn Salon-konsulent, der gennemgår dine produkter og følger op på energi- og miljøtiltagene i din salon.

Det er en god ide at informere dine medarbejdere om de miljø- og energitiltag, som salonen er i gang med. Det er med til at styrke fællesskabet omkring salonens værdier. Det er et krav i Grøn Salon, at medarbejderne har læst Grøn Salonfolderen.
Green Salon  | Tlf.: +45 2630 0648