Slaget ved Øksnebjerg og Grevens Fejde

Galleri

 

Som billedkunstnerisk udtryk har vi beskæftiget os med forskellige aspekter af Grevens fejde:

- Landsknægtene

- Bonde hæren

- Våbnene

- Krigens rædsler

- Fyrsternes repræsentation

Inspirationen er hentet i samtidige skildringer: 

Landsknægtene (lejesoldater):

Landsknægtene er blevet skildret gennem nogle af deres meget fremtrædende ting, som deres tøj, da det var særpræget. Inspirationen stammer meget fra Kobberstiksamlingen på Statens museum for kunst. Der finders bl.a. tyske tegninger fra før 1540 (Udgivet af Michael Bøgh Rasmussen). Tegningerne er skitser.

Bondehæren:

Vi har læst om bondehærene, bl.a. i Tøjhusmuseets netudstilling om krig i 1500-tallet, og ladet os inspirere af billeder af Breughel m.fl., som skildrer bondeliv på den tid.

Våbnene:

Mange af våbnene er inspireret fra Tøjhusmuseets udstilling om krig i 1500-tallet. Og også kunstnere som Erhardt Schön ”Bueskytte” har fungeret som inspiration, og vi har studeret hjelme, skjold, hellebarder og sværd.

Krigens rædsler
 
Krigens rædsler er både blevet skildret på en meget direkte måde og ved brug af symbolik. Ofte kan man også udnytte modsætninger til at skildre f.eks. sejrherren på en negativ måde.
I samtiden er krigens rædsler skildret af kunstnere som Jacques Callot, Pieter og Jan Breughel den ældre, Hieronymus Bosh og Albrecht Dürer.

Fyrsternes repræsentation:

Inspirationen stammer også her fra Tøjhusmuseets udstilling. Vi har studeret de forskellige parters våbenskjolde og segl og derudover set på heroiske slagmalerier.
 
 
Vartegnene er placeret i det vestfynske landskab i sommeren 2010 fra d. 10/6. til d. 24/6. Et står ved Helnæs Højskole, et på Østergade i Assens, et ved Sulegaarden i Lundager og resten i området ved Faurskov og Øksnebjerg.
 
 
Vestfyns Gymnasium