Slaget ved Øksnebjerg og Grevens Fejde

Hans Madsen

Et eksempel på en beretning der er mundtligt overleveret gennem mange år, og hvor pålideligheden er tvivlsom, er historien om Svanninge-præsten Hans Madsen. Det siges, at han var i fangenskab i grevepartens lejr, her skulle han angiveligt have overhørt de greveliges planlægning, hvor et ildsignal aftaltes til start af udfaldet fra Assens-lejren. På dramatisk vis lykkedes det Hans Madsen at flygte til den Rantzauske lejr. Han kunne dermed udstyre Rantzau-styrkerne med en værdifuld viden. Efter sigende anvendte Rantzau ildsignalet til at vildlede de grevelige styrker.
Vestfyns Gymnasium