Historie

Jubilæumskonferencen hyldede fagets historie med en udstilling af såvel foreningens udgivelser som eksempler på håndarbejdsarbejder gennem tiderne. Mange deltagere havde taget udfordringen op med at medbringe egne arbejder fra enten egen skolegang eller fra studietiden på seminariet. Andre havde medbragt skolearbejder udført af tidligere generationer samt eksempler på nutidige arbejder.
 Alle blade udgivet af foreningen siden dens start i 1965. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Udstillingen fyldte meget mere ed de to borde, der var reserverede til formålet. Tak for jeres bidrag til en spændende udstilling.
 
Billeder og indtrykfra foreningens 50 års jubilæumskonference