Opstaldning / Priser og betingelser

Priser

 

Opstaldning i løsdrift:                                             

Pr. måned  for faste heste  1050,- hele året. Enkelte måneder i vinterhalvåret 1300,- pr. måned. Flyttes hesten i dele af sommerperioden af sommerperioden afregnes vinterperioden med 1300,- pr. måned.

Pensionen er inkl. wrap,vitamin/mineraler, halmstrøelse, ud og ind hver dag. Ekstra kraftfoder gives/købes selv.

Der er i sommerhalvåret bokse til rådighed i "laden", som en selvpasserstald, hvor man selv står for pasning og oprydning. 

 

Enkeltboks: Boksleje 1350,- inkl wrap(sommer græs), udlukning på fold i mindre gruppe. Strøelse med træpiller for egen regning, halm+50,- pr måned.
Boksen skal kunne benyttes, hvis der afholdes stævne på stedet og hesten ikke deltager i stævnet. Dog max. 2 gange om året. 
 
Ved langtidssygdom/halthed(mere end 14 dg.) betales for enkeltboks.                                                                                                         Pensionen indeholder ikke: Ormekur, dyrlæge, pleje af hesten(strigling,hovpleje o.lign.) og ridning.

Ejeren har selv det endelige ansvar for hestens trivsel.

Alle priser er inkl. moms. Betaling bedes foregå via Homebanking eller fast overførsel til Kontonr. 0000475505 Reg. nr. 9106. Eller evt Mobile Pay(66088) Betaling forud d. 1. i hver måned. Der er 1 måneds opsigelse.

Man forpligter sig til at læse og efterleve stedets regler.

Islandshestecentret Nr. Tolstrup | Flodgårdvej 6, 7500 Holstebro - Danmark | Tlf.: 0045 40185989 | mail@nr-tolstrup.dk