2016

Hall Of Fame ligger måske her.
Sæsonen i gang med fuld knald på.
Herunder er der måske et "sprængfarligt emne" men jeg synes det er nødvendigt at komme ud af busken. Den første official har trukket sig tilbage til andet frivilligt arbejde.
Skal det fortsætte?
Læs historien og tænk lidt over det, både for din skyld, men også andres. Det er ingen revolution der skal foretages, vi skal blot rette os efter reglementet, og tænke os lidt om.
 
læs og tænk
 
ds
STØJ og især RØG
 
60.704
Under løb er opstart af motorer inden udkørsel på banen kun tilladt efter anvisning fra officials.
Opstart af motorer under træning, er først tilladt umiddelbart inden udkørsel på banen.

Prøvestart:
Opstart af motorer må kun ske på anvist plads jvf. banegodkendelsen. Løbslederen/Træningslederens anvisninger skal til enhver tid efterkommes.

60.705
Overtrædelse af bestemmelserne i afsnit 60.7 straffes som minimum med udelukkelse fra dagens træning eller arrangement.
------------------------------------------------------------------------------

Så tydeligt står det i Reglement 6

Støj og Røg over Roskilde Racing Center lørdag den 2. april 2016
 
Det er overskriften. Der burde have stået meget eller uhyggeligt meget.
Hvorfor blev det ikke efterlevet. Hvem havde givet tilladelse til at KZ’ere startede op og varmede motorer, tilkørte motorer i en uendelighed. Nogle gjorde næsten i op til 15 minutter. Hvis lille mig med en DD2’er forsøgte en prøvestart blev jeg straks anmodet om at stoppe motoren. Men ikke hvis jeg gjorde det med min KZ’er.
Er status virkelig således, at når man kører KZ, så har man en højere status? og dermed må mere? Er der noget om ”upstairs” og ”downstairs”? Hvorfor reagerede jeg ikke som official ved teknisk kontrol. Fordi den tekniske kontrol var afsluttet og jeg lavede andre ting. Fordi jeg ikke ønskede at få en konflikteskalering med dele af KZ-folket. Fordi jeg ikke magtede en diskussion med løbsledelsen (no hard feelings). Eller fordi jeg havde opgivet.

Ja, jeg har nok opgivet!
Spørgsmålet er om jeg også skal acceptere at ødelægge mine luftveje mere end de allerede er?

En ting er sikkert, hvis Arbejdstilsynet kom ville de straks sende mig hjem, for det miljø kan man ikke arbejde i uden åndedrætsværn og høreværn.
En ting er sikkert: jeg kan mærke på min hud, at der er partikler på den. Almindelig vask kan dog nogenlunde gøre det i orden, men det kræver rent tøj og et bad. Mine slimhinder, kan jeg mærke, er forurenede, og jeg kan heldigvis gøre som en gammel vejarbejder/håndværker - snyde næsen, og få det meste forurenede slim/snot ud. Lungerne - tja, dem kan jeg ikke vurdere, men jeg er overbevist om, at det ikke er sundt eller for den sags skyld bare neutralt.
Jeg er slet ikke ude efter løbsledelsen, de gør et fantastisk stykke arbejde. Men skulle vi ikke alle forlange at Reglement 6 punkter bliver overholdt.

Altså:           Opstart først tilladt når ”15 sek.” skiltet vises.
 
Og vedtage:  Prøvestart tilladt i afmærket område i
                                   maximalt 5 sekunder.
 
Og sige:        60.705 gælder.
 
Vi er ganske simpelt nød til at beskytte vore kørere, mekanikere og især vore frivillige officials. Tidligere erfaring har vist, at der ikke bliver ødelagt flere eller færre motorer ved disse regler. Men måske kan vi blot redde en enkelt lunge og/eller……

Dennis Stochholm, OF 612+
Dennis Stochholm  | stochholm@gmail.com