2017

 
I år har jeg på klubbens vegne afholdt 2 officialkursus OF615 med 29 deltagere.
Måske er det også en god idé at få en repetition - her du også velkommen.
 
august 2017 
 
Dennis
 
Dennis Stochholm  | stochholm@gmail.com