Billeder fra Jan Saltoft

Disse billeder er taget af Jan Saltoft. Jeg har beskåret dem til mit favoritformat 16:9 - det tør jeg godt for Jan.
Stor tak til Jan for billederne og tak for pasning af "udkørslen" også. Jeg var også official og kunne derfor ikke heppe på 110 og 111.
 
Dennis Stochholm  | stochholm@gmail.com